مشاوره رایگان مهاجرتی! جهت ارتباط با مشاورین ارشد مجموعه مهاجریست فرم درخواست مشاوره رایگان را پر کنید.

بریتیش ایرویز پروازهای خود را به تهران متوقف می کند در پی کاهش شديد ارزش برابری ريال ايران در بازار ارز، شرکت های هواپيمايی مهم در ادامه پروازهای خود به تهران تجديد نظر می کنند. بریتیش ایرویز از روز جمعه پروازهای خود را به تهران متوقف می کند. در همين حال در تهران، سازمان هواپيمايی کشور از افزايش ۵۰ درصدی ...