با توجه به اظهارات آقای جیسون کنی, وزیر امور مهاجرت و شهروندی کانادا, قرار است تا طبق قانون تصویب شده جدید, شهروندان 29 کشور دنیا جهت سفر به کانادا برای کار, تحصیل, بازدید و غیره, پرونده های بیومتریک خود را ارائه دهند. آقای کنی می گوید که ارائه پرونده های بیومتریک امری است تثبیت شده جهت شناسایی بهتر افرادی که ...

تورنتو، مرکز استان انتاریو، پرجمعیت‌ترین شهر کانادا و متنوع ترین شهر جهان از نظر نژاد مردمی که در آن زندگی می کنند و زبان هایی که داخل خیابون هایش شنیده میشود هست. اما تمام این تنوع نژادی و فرهنگی در تعادلی بی نظیر کنار هم قرار گرفتند، درست مثل طبیعت شهر که در کنار مدرنیته ساختمان ها زیباییش بیشتر شده ...