ردیف عنوان توضیحات 1 نام کشور ترکیه 2 نام رئیس جمهور عبداله گل 3 نوع حکومت جمهوری 4 مساحت (کیلومتر مربع) 769604 کیلومتر 5 کشورهای همسایه ارمنستان، آذربایجان، بلغارستان، گرجستان، ایران، یونان، عراق، سوریه 6 جمعیت (میلیون نفر) ( جولای 2009) 76.805 7 نرخ رشد جمعیت (درصد)2009 1.31 8 متوسط سن 27.7 سال 9 درصد باسوادی 87.4% 10 زبان رسمی ...