4-1 قانون اساسی ژاپن سیاست ژاپن مبتنی بر قانون اساسی این کشور است. قانون اساسی ژاپن در سوم دسامبر سال 1946 به طور رسمی اعلام شد و از سوم ماه می سال 1947 به اجرا گذاشته شد. در مقدمه قانون اساسی ژاپن از سه اصل زیر تحت عنوان «اصول اساسی سه‌گانه» یاد شده است1. احترام به حقوق اساسی بشر: به ...

حکومت ترکیه از نوع جمهوری دموکراسی پارلمانی است. این ساختار از سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل شده است. رئیس جمهور که از طرف مجلس ملی برای دورۀ هفت سالۀ تجدیدناپذیری انتخاب می شود، قوۀ مجریه را تعیین می کند. رئیس جمهور رئیس هیئت دولت است و شورای مشورتی دولتی، با سی عضو، به وی مشورت می دهد. قوۀ ...

حکومت هند جمهوری فدرال است که هر کدام از ۲۵ ایالت آن مجلس مقننه خود را دارد. پارلمان فدرال دارای دو مجلس است. یکی شورای ایالات (راجیاسابها) با ۲۵۰ عضو که ۱۲ نفر منتصب رئیس جمهور و ۲۳۸ نفر منتخب محالس ایالات هستند. یک سوم این شورا هر دو سال بازنشسته می‌شوند. مجلس دیگر پارلمان مجلس خلق است که ۵۴۲ ...

حزب کمونیست چین از سال 1949 بر این کشور حکومت کرده است. این حزب هیچگونه مخالفی را تحمل نکرده و غالبا با ناراضیان برخوردی بسیار خشونت آمیز داشته است. امروزه درواقع نه نفر در قالب یک ساختار هرمی قدرت که دامنه آن به شهرها و روستاها و محل اشتغال مردم نیز می رسد بر چین حکومت می کنند. این نه ...

حکومت محلی نهادی قدیمی با نهادی جدید است که ریشه در تاریخ گذشته بشر داد و در زمان های دور با مطرح شدن مدیریت اجتماعات بشری پا به عرصه هستی گذاشته است . به گونه ای که انسان ذاتآو فطرتآخواهان مشارکت در سرنوشت و اداره امور مربوط به خود است . حکومت محلی از نظر مفهومی چند بعدی است که ...

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، پایگاه دیلی‌میل در گزارشی به زندگی «امانوئل ماکرون» نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پرداخته و نوشت: “بریژیت” معلم 39 ساله به هشدارهای والدین دانش‌آموز 16 ساله‌اش درباره قطع ارتباط با وی توجه نکرده و در حالی‌که پیش از این ازدواج کرده و صاحب 3 فرزند بود با ماکرون ازدواج کرد و در حال حاضر ...

اقامتی خوبه که محدودیت کشور نداشته باشه!

اخذ کارت اقامت اروپایی تنها با گردش حساب و سند ملکی در ایران