این استاندارد بوسیلۀ کمیتۀ فنی ۲۱۰ ISO/TC با عنوان «مدیریت کیفیت و وضعیت عمومی و ظاهری تجهیزات پزشکی» تهیه و تدوین شده است که اولین ویرایش آن در سال ۱۹۹۶ دومین ویرایش آن در سال ۲۰۰۳ بوده است. ISO 13485 مجموعه ای از فرآیندها،روشها و مستندات در حوزه تجهیزات پزشکی دندان پزشکی و آزمایشگاهی که با بکارگیری آنها در قالب ...

ISO20126 امروز دندان هایتان را مسواک زده اید؟ مسواکها در انواع رنگها هستند و ادعا می شود که خواص متفاوتی دارند. اما چگونه مطمئن شویم که نوع کارکرد مسواکها منطبق با ادعای درج شده است و در هنگام استفاده عادی نمی شکنند یا برس های آن از هم جدا نمی شوند و یا نمی ریزند؟ استاندارد جدید ISO 20126:2012 ، ...

ISO 11037 این استاندارد درسال ۱۹۹۹ میلادی توسط سازمان استانداردجهانی به ثبت رسید و ویرایش دوم آن در ۲۳  آگوست سال  ۲۰۱۱ میلادی مصادف با اول شهریور ۱۳۹۰ انجام شد. به طور کلی این استاندارد به عنوان یک راهنما جهت مقایسه و سنجش رنگ محصولات وارزیابی حسی رنگ آن ها در صنایعغذایی،آرایشی،بهداشتی و نساجی مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا ...

ایزو ۱۵۱۸۹ بوسیله کمیته فنی ISO/TC 212 تهیه شده و جهت ارزیابی آزمایشگا ه های کلینیکی و سیستم های تشخیص آزمایشگاهی به کار می رود. هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی می باشد. این استاندارد که بر اساس ISO/IEC 17025 می باشد. الزاماتی برای صلاحیت و کیفیت که ...

با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی الزامات سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبت به سایر صنایع و بخش های کسب و کار تفسیر می شوند. استاندارد IWA 1 به دلایل زیر فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت و تعامل میان این فرایندها را با یک نگاه تخصصی و به صورت خاص مورد ...

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. این آزمایشگاه نظاممدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان را محصولات یا خدمات آن به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده ...