این استاندارد بوسیلۀ کمیتۀ فنی ۲۱۰ ISO/TC با عنوان «مدیریت کیفیت و وضعیت عمومی و ظاهری تجهیزات پزشکی» تهیه و تدوین شده است که اولین ویرایش آن در سال ۱۹۹۶ دومین ویرایش آن در سال ۲۰۰۳ بوده است. ISO 13485 مجموعه ای از فرآیندها،روشها و مستندات در حوزه تجهیزات پزشکی دندان پزشکی و آزمایشگاهی که با بکارگیری آنها در قالب ...

ISO20126 امروز دندان هایتان را مسواک زده اید؟ مسواکها در انواع رنگها هستند و ادعا می شود که خواص متفاوتی دارند. اما چگونه مطمئن شویم که نوع کارکرد مسواکها منطبق با ادعای درج شده است و در هنگام استفاده عادی نمی شکنند یا برس های آن از هم جدا نمی شوند و یا نمی ریزند؟ استاندارد جدید ISO 20126:2012 ، ...

ISO 11037 این استاندارد درسال ۱۹۹۹ میلادی توسط سازمان استانداردجهانی به ثبت رسید و ویرایش دوم آن در ۲۳  آگوست سال  ۲۰۱۱ میلادی مصادف با اول شهریور ۱۳۹۰ انجام شد. به طور کلی این استاندارد به عنوان یک راهنما جهت مقایسه و سنجش رنگ محصولات وارزیابی حسی رنگ آن ها در صنایعغذایی،آرایشی،بهداشتی و نساجی مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا ...

ایزو ۱۵۱۸۹ بوسیله کمیته فنی ISO/TC 212 تهیه شده و جهت ارزیابی آزمایشگا ه های کلینیکی و سیستم های تشخیص آزمایشگاهی به کار می رود. هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی می باشد. این استاندارد که بر اساس ISO/IEC 17025 می باشد. الزاماتی برای صلاحیت و کیفیت که ...

با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی الزامات سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبت به سایر صنایع و بخش های کسب و کار تفسیر می شوند. استاندارد IWA 1 به دلایل زیر فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت و تعامل میان این فرایندها را با یک نگاه تخصصی و به صورت خاص مورد ...

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. این آزمایشگاه نظاممدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان را محصولات یا خدمات آن به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده ...

اقامتی خوبه که محدودیت کشور نداشته باشه!

اخذ کارت اقامت اروپایی تنها با گردش حساب و سند ملکی در ایران