مشاوره رایگان مهاجرتی! جهت ارتباط با مشاورین ارشد مجموعه مهاجریست فرم درخواست مشاوره رایگان را پر کنید.

قيمت روز انواع ارز بانكي در مجله خبري مهاجريست قيمت انواع ارز بانكي  دوشنبه 4 آذر 92 (قيمت به ريال مي باشد) قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع دلار آمريکا 24710 24958 24834 پوند انگليس 40094 40496 40295 فرانک سوييس 27202 27476 27339 يك‌صد ين ژاپن 24296 24540 24418 کرون نروژ 4071 ...

قيمت روز انواع ارز بانكي در مجله خبري مهاجريست قيمت انواع ارز بانكي سه شنبه 28 آبان 92 (قيمت به ريال مي باشد) قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع دلار آمريکا 24681 24929 24805 پوند انگليس 39748 40148 39948 فرانک سوييس 27049 27321 27185 يك‌صد ين ژاپن 24724 24972 24848 کرون نروژ ...

قيمت روز انواع ارز بانكي در مجله خبري مهاجريست قيمت انواع ارز بانكي يكشنبه 26 آبان 92 ( قيمت به ريال مي باشد) قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز 26/08/92 نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع دلار آمريکا 24675 24923 24799 پوند انگليس 39762 40162 39962 فرانک سوييس 26970 27242 27106 يك‌صد ين ژاپن 24629 24877 24753 کرون ...

قيمت روز انواع ارز بانكي در مجله خبري مهاجريست قيمت انواع ارز بانكي شنبه 25 آبان 92 ( قيمت به ريال مي باشد) قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع دلار آمريکا 24675 24923 24799 پوند انگليس 39762 40162 39962 فرانک سوييس 26970 27242 27106 يك‌صد ين ژاپن 24629 24877 24753 کرون نروژ ...

نوع ارز خرید   فروش   دلار آمريکا 12,259 – 12,260 – دلار استراليا 12,647 1.3% 12,686 1.3% دلار کانادا 12,485 0.3% 12,522 0.3% يورو 15,821 1.0% 15,863 1.0% پوند انگليس 19,794 0.1% 19,854 0.1% فرانک سوئيس 13,074 0.8% 13,117 0.8% يکصد ين ژاپن 15,700 0.7% 15,746 0.7% دينار بحرين 32,521 0.0% 32,618 0.0% درهم امارات 3,339 0.0% 3,352 0.0% ...

نوع ارز خرید   فروش   دلار آمريکا 12,259 – 12,260 – دلار استراليا 12,647 1.3% 12,686 1.3% دلار کانادا 12,485 0.3% 12,522 0.3% يورو 15,821 1.0% 15,863 1.0% پوند انگليس 19,794 0.1% 19,854 0.1% فرانک سوئيس 13,074 0.8% 13,117 0.8% يکصد ين ژاپن 15,700 0.7% 15,746 0.7% دينار بحرين 32,521 0.0% 32,618 0.0% درهم امارات 3,339 0.0% 3,352 0.0% ...

نوع ارز خرید   فروش   دلار آمريکا 12,259 – 12,260 – دلار استراليا 12,647 0.2% 12,686 0.2% دلار کانادا 12,485 0.3% 12,522 0.3% يورو 15,821 0.7% 15,863 0.6% پوند انگليس 19,794 0.1% 19,854 0.1% فرانک سوئيس 13,074 0.6% 13,117 0.5% يکصد ين ژاپن 15,700 0.3% 15,746 0.3% دينار بحرين 32,521 0.0% 32,618 0.0% درهم امارات 3,339 – 3,352 – ...

نوع ارز خرید   فروش   دلار آمريکا 12,259 – 12,260 – دلار استراليا 12,675 0.4% 12,714 0.4% دلار کانادا 12,450 0.2% 12,487 0.2% يورو 15,718 0.3% 15,760 0.3% پوند انگليس 19,773 0.2% 19,833 0.2% فرانک سوئيس 13,002 0.3% 13,046 0.3% يکصد ين ژاپن 15,748 0.1% 15,794 0.1% دينار بحرين 32,523 0.0% 32,620 0.0% درهم امارات 3,339 0.0% 3,352 0.0% ...

نوع ارز خرید   فروش   دلار آمريکا 12,259 – 12,260 – دلار استراليا 12,723 – 12,762 – دلار کانادا 12,471 – 12,508 – يورو 15,762 – 15,804 – پوند انگليس 19,821 – 19,881 – فرانک سوئيس 13,045 – 13,089 – يکصد ين ژاپن 15,735 – 15,781 – دينار بحرين 32,520 – 32,617 – درهم امارات 3,338 – 3,351 – ...

نوع ارز خرید   فروش   دلار آمريکا 12,259 – 12,260 – دلار استراليا 12,757 – 12,796 – دلار کانادا 12,472 – 12,509 – يورو 15,794 – 15,836 – پوند انگليس 19,837 – 19,897 – فرانک سوئيس 13,062 – 13,106 – يکصد ين ژاپن 15,788 – 15,834 – دينار بحرين 32,525 – 32,622 – درهم امارات 3,339 – 3,352 – ...

اقامتی خوبه که محدودیت کشور نداشته باشه!

اخذ کارت اقامت اروپایی تنها با گردش حساب و سند ملکی در ایران

مشاوره مهاجرتی فوری