گردشگری در روستای مازیچال مازیچال یک روستای هدف گردشگری است که می توان با جرات گفت تنها جایی است که می توانید در آن روی ابرها راه بروید. این روستا، در بهار و تابستان بهترین مکانی است که می توانید یک سفر رویایی را در آن تجربه کنید اما سفرهای زمستانی و پاییزی در آن واقعا مشکل سازند. برف و ...

اگر چه مازندران استانی توریست پسند است اما شهرهای مختلف آن از جنبه های مختلفی مورد نظر گردشگران است. برای نمونه یکی از این شهرها، سلمان شهر است که به علت وجود یک متل به نام قو، آن را متل قو نیز می نامند. جمعیت این شهر به ۱۴ هزار نفر نمی رسد. می توان برای آدرس دقیق تر آن ...