این سایت صرفا جنبه بلاگ آموزشی دارد. جهت انجام امور مهاجرتی وارد سایت اصلی مجموعه مهاجریست شوید.

قیمت روز انواع ارز در بازار در مجله خبری مهاجریست قیمت انواع ارز در بازار چهارشنبه 27 آذر 92 ( قیمت به تومان می باشد) نرخ ارز در بازار ايران  ارز فروش خريد دلار آمريکا 2948 2936 يورو 4062 4053 دلار کانادا 2832 2800 پوند انگليس 4806 4776 دلار استراليا 2664 2618 فرانک سوئيس 3306 3289 کرون سوئد 449 443 ...

قیمت روز انواع ارز در بازار  در مجله خبری مهاجریست قیمت انواع ارز در بازار سه شنبه 26 آذر 92 ( قیمت به تومان می باشد) نرخ ارز در بازار ايران ارز فروش خريد دلار آمريکا 2948 2931 يورو 4062 4041 دلار کانادا 2832 2800 پوند انگليس 4824 4796 دلار استراليا 2664 2618 فرانک سوئيس 3306 3289 کرون سوئد 449 ...

قیمت روز انواع ارز در بازار در مجله خبری مهاجریست قیمت انواع ارز در بازار یکشنبه 25 آذر 92 ( قیمت به تومان می باشد) نرخ ارز  در بازار ايران ارز فروش خريد دلار آمريکا 2946 2931 يورو 4058 4042 دلار کانادا 2838 2813 پوند انگليس 4816 4794 دلار استراليا 2669 2623 فرانک سوئيس 3322 3281 کرون سوئد 449 445 ...

قیمت روز انواع ارز در بازار در مجله خبری مهاجریست قیمت انواع ارز در بازار شنبه 23 آذر 92 ( قیمت به تومان می باشد) نرخ ارز در بازار ايران ارز فروش خريد دلار آمريکا 2958 2941 يورو 4066 4042 دلار کانادا 2836 2798 پوند انگليس 4817 4773 دلار استراليا 2688 2644 فرانک سوئيس 3322 3281 کرون سوئد 451 445 ...

قیمت روز انواع ارز در بازار در مجله خبری مهاجریست قیمت انواع ارز در بازار چهارشنبه 20 آذر 92 ( قیمت به تومان می باشد) نرخ ارز  در بازار ايران ارز فروش خريد دلار آمريکا 2947 2932 يورو 4046 4024 دلار کانادا 2832 2794 پوند انگليس 4866 4821 دلار استراليا 2697 2644 فرانک سوئيس 3318 3283 کرون سوئد 454 447 ...

قیمت روز انواع ارز در بازار در مجله خبری مهاجریست قیمت انواع ارز در بازار دوشنبه 18 آذر 92 ( قیمت به تومان می باشد) نرخ ارز  در بازار ايران ارز فروش خريد دلار آمريکا 2946 2927 يورو 4027 4014 دلار کانادا 2821 2794 پوند انگليس 4816 4788 دلار استراليا 2697 2644 فرانک سوئيس 3291 3258 کرون سوئد 454 447 ...

قیمت روز انواع ارز در بازار در مجله خبری مهاجریست قیمت انواع ارز در بازار یکشنبه 17 آذر 92 (قیمت به تومان می باشد) نرخ ارز  در بازار ايران ارز فروش خريد دلار آمريکا 2941 2926 يورو 4028 4008 دلار کانادا 2837 2794 پوند انگليس 4828 4777 دلار استراليا 2691 2637 فرانک سوئيس 3279 3234 کرون سوئد 454 446 کرون ...

قیمت روز انواع ارز در بازار در مجله خبری مهاجریست قیمت انواع ارز در بازار شنبه 16 آذر 92 ( قیمت به ریال می باشد) نرخ ارز در بازار ايران ارز فروش خريد دلار آمريکا 2954 2936 يورو 4019 4005 دلار کانادا 2848 2806 پوند انگليس 4838 4782 دلار استراليا 2731 2643 فرانک سوئيس 3288 3243 کرون سوئد 454 448 ...

قیمت روز انواع ارز در بازار در مجله خبری مهاجریست قیمت انواع ارز در بازار چهارشنبه 13 آذر 92 ( قیمت به تومان می باشد) نرخ ارز  در بازار ايران ارز فروش خريد دلار آمريکا 2954 2933 يورو 4009 3981 دلار کانادا 2838 2794 پوند انگليس 4828 4788 دلار استراليا 2743 2649 فرانک سوئيس 3271 3197 کرون سوئد 449 442 ...

قیمت روز انواع ارز در بازار در مجله خبری مهاجریست قیمت انواع ارز در بازارسه شنبه 12 آذر 92 ( قیمت به تومان می باشد) نرخ ارز در بازار ايران ارز فروش خريد دلار آمريکا 2938 2916 يورو 3994 3956 دلار کانادا 2838 2794 پوند انگليس 4828 4776 دلار استراليا 2739 2649 فرانک سوئيس 3271 3222 کرون سوئد 449 442 ...

اقامتی خوبه که محدودیت کشور نداشته باشه!

اخذ کارت اقامت اروپایی تنها با گردش حساب و سند ملکی در ایران