اعتبار و مجوزها

دارای مجوز فعالیت رسانه بر خط از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال رسانه بر خط اختصاصی مهاجریست  به استناد ماده ۸ آیین نامه شماره ۱۷۲۴۱۲ ت ۴۱۲۵۵ مصوب هیأت محترم وزیران می تواند با رعایت قوانین اقدام به فعالیت نماید:

مجوز سایت تور

.

.

مجوز فعالیت شرکت هولدینگ توسعه دهندگان سیستم ابتکار از سازمان نظام صنفی رایانه ای

شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار تحت پوشش نظام صنفی رایانه ای  مجوز فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت نمود:

مجوز فناوری اطلاعات

Print Friendly, PDF & Email

۱۳۹۶ تهیه شده در استدیو تِدْسا طراحی تخصصی وب سایت