با فرارسیدن سال جدید ممکن است احساس کنید که زمان تغییر چشم انداز یا بازیابی است، و کار در استرالیا ممکن است همان چیزی باشد که در پی آن هستید. اگر شما درباره نقل مکان فکر می کنید، گزینه هایی تحت قوانین اداره مهاجرت و تابعیت برای شما وجود دارد. ویزای کار موقت(ماهر) با حمایت کسب و کار استاندارد(زیرکلاس ۴۵۷) ...

کالج یو پی سی (UPC or University Preparation College) سیدنی یک موقعیت استثنایی تحت عنوان ویزای کار حمایت شده برای دوره ۱۲ ماهه کارآموزی (Sponsored Traineeship Program) جهت موقعیت شغلی مدیریت مهد کودک با همکاری نیک ویزا، در استرالیا برای افرادی که دارای شرایط زیر باشند را فراهم می آورد. دوره کار آموزی بی همتا: کالج یو پی سی تنها مرکز آموزشی ...

اقامتی خوبه که محدودیت کشور نداشته باشه!

اخذ کارت اقامت اروپایی تنها با گردش حساب و سند ملکی در ایران