مشاوره رایگان مهاجرتی! جهت ارتباط با مشاورین ارشد مجموعه مهاجریست فرم درخواست مشاوره رایگان را پر کنید.

پرداخت ارز مبادله‌ای به گروه کالایی ۹

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اعلام موافقت بانک مرکزی با پرداخت ارز
به گروه کالایی ۹ گفت: در راستای سرعت تامین ارز، به ثبت سفارش‌ گروه کالایی ۳ تا ۹
ارز محلی یا ملی پرداخت شود.

صمد کریمی با اشاره به موافقت بانک مرکزی با پرداخت
ارز مبادله‌ای به اولویت 9
کالایی اظهارداشت: با توجه به تقاضای وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر تامین ارز
گروه کالای 9 به نرخ مبادله‌ای، بانک مرکزی پس از بررسی‌ کارشناسی و تامین ارز صورت
گرفته و در نهایت پس از تایید رئیس کل بانک مرکزی، گروه کالایی 9 با عنوان کلی
کالای نهایی با دوام از فردا مشمول دریافت ارز به نرخ مبادله‌ای خواهد شد.
وی ادامه داد: مطابق با توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای
افزایش سرعت تامین ارز مقرر شد، ثبت سفارش‌ کالایی 3 تا 9 با ارز‌های قابل دسترس یا
ملی هدایت شود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، تصریح کرد: واردکنندگان جهت تامین ارز تحت عنوان فوق از
طریق مرکز مبادلات که همان بازار بین بانکی است، به سمت ارزهای قابل دسترس و با
مازاد عرضه هدایت شده و این امر در راستای افزایش سرعت تامین ارز در مرکز مبادلات
ارزی اتخاذ شده است.
وی گفت: این تصمیم موجب انتقال همه تقاضاهای وارداتی به سیستم بانکی و بازار بین
بانکی کشور شده و در واقع سیستم بانکی با تامین ارز گروه کالایی 9 در عمل همه
نیازهای وارداتی شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، سرمایه و کالاهای نهایی بادوام
و همچنین نیازهای خدماتی را تامین
ارز نموده است.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تاکید کرد: با توجه به اینکه این اقلام در اول آذر ماه
تهیه شده، امکان تغییراتی در فهرست نهایی وجود دارد.

دریافت فاند مهاجرت تحصیلی