مشاوره رایگان مهاجرتی! جهت ارتباط با مشاورین ارشد مجموعه مهاجریست فرم درخواست مشاوره رایگان را پر کنید.

فرصت طلائی‌ برای متخصصین با تجربه برنامه نویسی کامپیوتر

تقاضای نیروی کار برای رشته‌ها و مشاغل گوناگون در بیشتر اوقات بسیار بالاست ولی‌ آشنا نبودن با زبان سوئدی که یک فاکتور بسیار مهم برای بدست آوردن شغل مناسب است در بیشتر اوقات تبدیل به مشکلی‌ بزرگ برای جویندگان کار میگردد. از معدود حرفه هایی که شانس یافتن شغل با تسلط به زبان انگلیسی‌ و در نتیجه اجازه یافتن کار و اقامت در آنها بالاتر می‌باشد، رشته‌های فنی‌ برنامه ریزی کامپیوتر است.

 • C++ / C#/ .Net

 • Java, Servlets, J2EE, TCP/IP

 • DHTML, JavaScript, CSS, Flash och SQL (MS SQL, MySql), jquery

 • HTML5, CSS5, JQuery, Ajax

 • Android programming

 • iPhone programming

 • Network programming and supervision

فرصت طلائی‌ برای متخصصین با تجربه برنامه نویسی کامپیوتر

لازم به ذکر است که این لیست بر اساس احتیاج بازار تغییر می‌کند. شرکت‌های سوئدی در حال حاضر احتیاج به بسیاری تخصص‌های دیگر هم دارند (لیست زیر را مشاهده کنید).

لیست رسمی‌ کمبود نیروی کار

مهاجریست

این لیست رسمی‌ دولت سوئد است که نشان دهند تمامی‌ تخصص‌های مورد نیاز در سوئد است. اما گرفتن کار در این زمینه‌ها در اکثر موارد لازمه دانستن زبان سوئدی در سطح پیشرفته می‌باشد. لاکن در برخی‌ موارد خاص امکان پذیرش با فقط زبان انگلیسی‌ وجود دارد. چنانچه شما از هر کدام از این تخصص‌ها بر خوردارید و شرایط پایه سوئد ورکز را دارا میباشید لطفا رزومه خود را برای ما ارسال کنید:

 • Accountants (Revisorer)

 • Agricultural- or industrial-machinery mechanics and fitters (Maskinreparatörer)

 • Alarm operators (Larmtekniker)

 • Architects (Arkitekter)

 • Bakers, pastry-cooks and confectionery makers (Bagare/Konditor)

 • Bookkeepers (Redovisningsekonomer)

 • Bricklayers, stonemasons (Murare)

 • Bus drivers (Bussförare)

 • Carpenters and joiners (Träarbetare)

 • Civil engineering technicians (Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker)

 • Civil engineers – building and construction (Civilingenjörer, bygg och anläggning)

 • Civil engineers – electric power (Civilingenjörer, elkraft)

 • Civil engineers – Electronics and telecommunications (Civilingenjörer, elektronik och teleteknik)

 • Civil engineers – Mechanical (Civilingenjörer, maskin)

 • College, university and higher education teaching professionals (Universitets- och högskolelärare)

 • Commercial sales representatives (Företagssäljare)

 • Concrete worker (Betongarbetare)

 • Cooks/Chefs  (Kockar)

 • Crane operators (Kranförare)

 • Dental hygienists (Tandhygienister) – Regulated Profession

 • Dentists (Tandläkare) – Regulated Profession

 • Doctors (Läkare) – Regulated Profession

 • Driving instructors (Trafiklärare) – Regulated Profession

 • Earth-moving- and related plant operators (Anläggningsmaskinförare)

 • Electrical engineers and Electrical technicians (Elingenjörer och eltekniker)

 • Electronics and telecommunications engineering technicians (Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik)

 • Electronics mechanics, fitters and servicers (Styr- och reglertekniker)

 • Engineers – heating, plumbing and ventilation (VVS-ingenjörer)

 • Floor layers (Golvläggare)

 • GIS (Geographic information systems) drafters (GIS-ingenjörer)

 • Glaziers (Glasmästare/Glastekniker)

 • Heating and water purification plant operators (Drifttekniker vid värme- och vattenverk)

 • Insulation installers (Isoleringsmontörer)

 • IT architects (IT-arkitekter)

 • IT operations technicians (Drifttekniker, IT)

 • IT support technicians (Supporttekniker, IT)

 • IT testers, test analysts (Testare och testledare, IT)

 • Locksmiths (Låssmeder)

 • Locomotive-engine drivers (Lokförare)

 • Logisticians (Logistiker)

 • Machine-tool, CNC operators (CNC-operatörer)

 • Machinists (Verkstadsmekaniker)

 • Meat preparers (Styckare)

 • Mechanical engineering technicians (Maskiningenjörer och maskintekniker)

 • Metal moulders (Gjutare)

 • Midwives (Barnmorskor) – Regulated Profession

 • Miners, mountain workers (Bergarbetare, gruva)

 • Mining and metallurgical technicians (Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metall)

 • Motor vehicle mechanics and fitters (Bilmekaniker)

 • Motorised farm and forestry plant operators (Förare av skogsmaskiner)

 • Nurses, emergency care  (Sjuksköterskor inom akutsjukvård) – Regulated Profession

 • Nurses, geriatric (Geriatriksjuksköterskor) – Regulated Profession

 • Nurses, operating room (Operationssjuksköterskor) – Regulated Profession

 • Nurses, pediatric (Barnsjuksköterskor) – Regulated Profession

 • Nurses, psychiatric care (Sjuksköterskor, psykiatrisk vård) – Regulated Profession

 • Nurses, public health (Distriktssköterskor) – Regulated Profession

 • Nurses, x-ray (Röntgensjuksköterskor) – Regulated Profession

 • Painters and related workers (Målare)

 • Pharmaceutical assistants/technicians (Receptarier/farmacevter) –Regulated Profession

 • Pharmacists (Apotekare) – Regulated Profession

 • Plumbers (VVS-montörer)

 • Preschool teachers (Förskollärare) – Regulated Profession

 • Psychologists (Psykologer) – Regulated Profession

 • Rail and road construction workers (Anläggningsarbetare)

 • Recreation instructors (Fritidspedagoger) – Regulated Profession

 • Roofers (Takmontörer)

 • Senior high school teacher in vocational subjects (Gymnasielärare i yrkesämnen) – Regulated Profession

 • Sheet-metal worker (Byggnadsplåtslagare)

 • Sheet-metal workers (Tunnplåtslagare exkl. byggnadsplåtslagare)

 • Ship´s engineers (Maskinbefäl, fartyg)

 • Software/systems engineers/developers (Mjukvaru- och systemutvecklare)

 • Special education teachers (Speciallärare/specialpedagoger) – Regulated Profession

 • Structural-metal preparers and erectors (Grovplåtslagare)

 • Surveyors (Lantmätare)

 • Tile setters (Plattsättare)

 • Tool-makers and related workers (Verktygsmakare)

 • Truck mechanics (Lastbilsmekaniker)

 • Varnishers and related painters (Lackerare)

 • Welders and flame cutters (Svetsare

دریافت فاند مهاجرت تحصیلی