این سایت صرفا جنبه بلاگ آموزشی دارد. جهت انجام امور مهاجرتی وارد سایت اصلی مجموعه مهاجریست شوید.

راه های تأمین منابع مالی جهت اخذ گرین کارت سرمایه گذاری

مهاجریست

مهاجریست در زمینه مهاجرت غیر از تحصیلی و کاری خدمات ارائه می کند.

 • 1– تأمین سرمایه از طریق فروش ملک :

  در این شیوه ملک سرمایه گذار باید در حدود ۵ سال گذشته متعلق به وی بوده باشد که در مورد ایرانیان مقیم ایران این زمان به دلیل تحریم های موجود بهتر است حداقل ۷ سال باشد. جهت تأمین سرمایه از این طریق سرمایه گذار باید بتواند از طریق سند ملک مالکیت خود در ۷ سال گذشته را اثبات کند. همچنین مبایعه نامه جهت فروش ملک و انتقال وجه به حساب مالک که همگی باید به صورت رسمی انجام شود نیز نیاز می باشد و در انتها سرمایه گذار باید پس از اخذ جواز اوفک خود سرمایه بدست آمده از طریق فروش ملک را به حساب یک صرافی منتقل کرده و نامه انتقال حساب از بانک به صرافی را داشته باشد و همچنین نامه انتقال پول از صرافی به یک حساب خارجی جهت انتقال پول به حساب سرمایه گذار در یک بانک امانت دار در آمریکا قبل از انتقال وجه به حساب پروژه مرکز منطقه ای را نیز باید داشته باشد.

  2- تأمین سرمایه از طریق وجه نقد :

  در این شیوه سرمایه گذار باید قادر به اثبات بدست آوردن سرمایه از لحاظ قانونی باشد و در این راستا سرمایه گذار باید توانایی ارائه گردش مالی حساب های شخصی و حساب های شرکتی خود را برای ۷ سال گذشته و همچنین برگ مالیاتی ۷ سال گذشته را به همراه اجاره نامه املاک در صورت موجود و همچنین اسناد املاک به همراه اساسنامه شرکت را داشته باشد.

  راه های تأمین منابع مالی جهت اخذ گرین کارت سرمایه گذاری

   

  3– تأمین سرمایه از طریق ارث :

  در این شیوه سرمایه گذار باید ابتدا از طریق انحصار وراثت مالکیت قانونی خود بر دارایی را ثابت کند. سپس با توجه به نوع ارثیه مدارک لازم جهت نشان دادن قانونی بودن دارایی را ارائه دهد. که در صورتی که ارث ملک بوده باشد ارائه اسناد مالکیت تا ۷ سال گذشته ملک لازم می باشد و اگر ارث پول نقد بوده باشد ارائه گردش مالی حساب برای ۷ سال گذشته و همچنین برگ مالیاتی ۷ سال گذشته لازم می باشد.

  ۴- دریافت هدیه :

  یکی دیگر از روش های تأمین سرمایه جهت اخذ گرین کارت سرمایه گذاری می تواند دریافت هدیه باشد. بدین منظور که هر شخصی می تواند این سرمایه را به عنوان هدیه به سرمایه گذار تقدیم کند با این شرط که هدیه دهنده باید بتواند راه های اثبات قانونی بودن سرمایه خود را ارائه دهد.

   

   

  راه های تأمین منابع مالی جهت اخذ گرین کارت سرمایه گذاری

   

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  سیم کارت گرجستان

  اقامتی خوبه که محدودیت کشور نداشته باشه!

  اخذ کارت اقامت اروپایی تنها با گردش حساب و سند ملکی در ایران