راهنمای اخذ استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی

مهاجریست

با وجود آنکه استانداردهاى سرى ISO 9000 به دلیل ماهیت مستقل خود، براى بسیارى از نهادها به عنوان پایه و اساس ساخت سیستممدیریت کیفیت قرار گرفته، اما برخى از حوزه هاى اقتصادى به خصوص، مانند صنایع خودرو، که علاقه بیشترى به برآورده شدن خواسته هاى کیفى خود دارند اقدام به تدوین الزامات ویژه خود نموده اند و اجراى این خواسته ها را براى تامین کنندگان خود الزام نموده اند.

از آنجا که تعداد این الزامات سبب بروز مشکلاتى در خصوص ارزیابى مکرر خواسته هاى متفاوت براى قطعه سازان طرف قرارداد , خودرو سازان مختلف شده است . بررسى ها براى حل این مشکل منجر به تشکیل گروه کارى بین المللى صنعت خودرو (IATF‌) گردید که این گروه کارى با همکارى کمیته فنى ۱۷۶ سازمان بین المللى استاندارد (ISO ) اقدام به یکپارچه سازى الزامات خودروسازان جهان گردید. ماحصل این تلاش انتشار مشخصه فنى ISO/TS 16949 در تاریخ ۱/۳/۱۹۹۹‌ گردید. در تدوین این مشخصه فنى مراجع ذیل به کار گرفته شده است:

۱- سرى استانداردهاى بین المللى مدیریت کیفیت ISO 9000

۲- نظامنامه هاى مرجع IATF در مورد ISO/TS 16949

۳- نظامنامه هاى مرجع خودروسازان آمریکایى (سرى QS 9000)

۴- نظامنامه هاى مرجع خودروسازان ایتالیایى (سرى AVSQ )

۵- نظامنامه هاى مرجع خودروسازان فرانسوى (سرى EAQF)

۶- نظامنامه هاى مرجع خودروسازان آلمانى (سرى VDA)

مزایای بکارگیری استاندارد تی اس:

۱- انطباق کامل با استاندارد ISO 9001:2008 و قابلیت تلفیق به خصوص برای واحدهای تولیدی که هم برای صنعت خودرو و هم خارج از آن فعالیت می نمایند.

۲- قابلیت انطباق و سازگاری با استاندارد مدیریت ، زیست محیطی ، ISO 14000‌

۳- استقرار یک سیستم مدیریت کیفیت فرآیند گرا که متضمن ایجاد بهبود مداوم در سازمان و حرکت به سمت مدلهای TQM و تعالی سازمان است.

۴- پذیرش این سیستم توسط گروه های خودرو سازی ایرانی (ایران خودرو، سایپا،  کرمان خودرو و….)

۵- استفاده از مزایای عمومی سیستمهای مدیریت کیفیت

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای