گرین کارت برای افراد نابغه و خلا ق EB1 Visa

مهاجریست

مهاجریست در زمینه مهاجرت غیر از تحصیلی و کاری خدمات ارائه می کند.

 • گرین کارت برای افراد نابغه و خلاق چیست و شامل چه کسانی‌ میشود؟

  ✅ جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه امور مهاجرتی شماره خود را ثبت نمایید:

  این ویزا یک نوع ویزای مهاجرت است برای خارجی‌ های که از یک توانانی شگفت آور بر خوردار هستند. این توانائ میتواند در زمینهای علوم تجربی‌، هنر، آموزش و پرورش، بازرگانی و یا ورزشی باشد.
  همگونی برای این نوع ویزای بسیار بالا است و بیشتر برای کسانی است که بتوانند ثابت کنند که آنها جزو معدود کسانی‌ هستند که این نوع مهارات را دارند. قوانین مهاجرت میارهای خاصی‌ برای این نوع ویزا تعریف کرده ا‌ند که به یک خارجی‌ (غیرآمریکایی) اجازه میدهد که ثابت کند که مهارت وی از لحاظ کشوری و بین المللی مورد قبول دیگران واقع میشود. بهترین و ساده ترین راه برای اثبات این موضوع این است که شما بخاطر داشتن این مهارت خاص، یک مرکز بین المللی از شما تجلیل کرده باشد. داشتن چنین مدرکی‌ که مهارت شما را اثبات کند، به سختی به دست میاید و هر کسی‌ نمیتواند چنین مدرکی‌ ارائه دهد. راهای دیگری وجود دارد که شما بتوانید این مهارت خود را ثابت کنید، مثل داشتن مدارکی پائین تر از آنچه عنوان شد که ثابت کند شما مدرک و یا جایزه ارزنده ای درسطح کشوری و یا بین المللی برده اید، مقاله های منتشر شده در مورد شما و مهارت شما توسط انتشارات معتبر و یا مدارکی که ثابت کند که شما عضو هیأت داوران برای یک پاداش بزرگ بودهید. برای این نوع ویزا نیازی به داشتن پذیرش کاری نیستید، ولی‌ شما باید نشان دهید که هدف شما از سفر به آمریکا کار کردن و مفید واقع شدن برای ایالت متحده است.

   EB1 Visaگرین کارت برای افراد نابغه و خلا ق

   

  چه زمانی‌ میشود برای ویزای امریکا ‌ EB1Aاقدام کرد؟

  بر خلاف دیگر ویزاهای کاری، این نوع ویزای معمولاً به حد نصاب سهمیه خود نمیرسد، بنابراین تغییراین ویزا به ویزای EB1 به محض اینکه در خواست این نوع ویزا تائید شود امکان پذیر است. این نوع ویزا نیازی به سنجش بازار آمریکا برای مهارت خاص ندارد. روند این کار ظرف چند ماه انجام میشود.

  مزیت و محدودیت ویزای EB1A چیست؟

  از مزایای ویزای EB1A نسبت به ویزای EB1 این است که شما نیازی به داشتن پیشنهاد کاری ندارید. همچنین گرفتن ویزای EB1سریعتر از دیگر ویزاهای کاریست. وزارت مهاجرت برای دادن این ویزا تأمل خاصی‌ نشان میدهد. اغلب ویزاهای EB2 وEB3 راه حل بهتری برای گرفتن ویزا کاری هستند .

   EB1 Visaگرین کارت برای افراد نابغه و خلا ق

   

  یک وکیل چه کمکی‌ میتواند هنگام اقدام برای ویزای EB1A کند؟

  گرفتن این نوع ویزای بسیار سخت تر از آن است که بنظر می‌رسد، در شرایطی که متقاضی یک پاداش بین المللی نبرده باشد، گرفتن این نوع ویزا مشگل تر میشود. اداره مهاجرت نیز در اجرا شاخصه ها ضعف هائی دارد. با گذاشتن قانون اثبات تمام شاخصه های لازم برای این ویزا که در سطح کشوری و جهانی‌ مورد پسند باشد، ولو آنکه که از قوانین اینطور برداشت میشود که باید بطور کلی‌ اعتبار مهارت شما را در سطح ملی‌ و جهانی‌ مورد احترام دیگران باشد. یک وکیل میتواند کمک شایانی برای دریافت این نوع ویزا کند. به عنوان مثال یک وکیل میتواند اطمینان حاصل کند که اداره مهاجرت به هنگام برسی‌ پرونده شما غیر معقول نبوده است و تمامی مدارک لازم به اداره مهاجرت تسلیم شده است. برای نمونه، یک متقاضی ممکن است که فکر کند مدرک به اندازه کافی‌ برای اثبات مهارت خاص از طریق نشان دادن مقاله های منتشر شده در مورد خود است و برای اثبات این موضوع فقط به ذکر منبع این انتشار اکتفا کند. در واقع فقط ذکر منبع کافی‌ نخواهد بود، و از نظر اداره مهاجرت یک مدرک ضعیف به حساب میاید. یک وکیل با تجربه که به استاندارد این کار آشنای داشته باشد، خواهد توانست میزان موفقیت در خواست شما را تخمین بزند و همچنین میتواند اطمینان حاصل کنند که کیفیت مدارک ارائه شده از لحاظ اداره مهاجرت مورد پذیرش است. کسانی که میخواهند برای این نوع ویزا اقدام کنند، میتواند با مشورت با یک وکیل مجرب، اطمینان حاصل کنند که برای گرفتن این نوع ویزا شانسی دارند.

  ویزای EB1B، ویزای برای تحقیق و یا تدریس در سطح دانشگاه

  ویزای EB1B چیست و شامل چه کسانی‌ میشود؟

  این نوع ویزا از خانواده ویزای مهاجرت EB1 است که برای استادها و محققان خارجی‌ است.

  شرایط برای دریافت این نوع ویزای به شرح زیر است:

   EB1 Visaگرین کارت برای افراد نابغه و خلا ق

   

  1) ورود به یک دوره آموزشی در یک موسسه برای آموزش در سطح بالا و یا به عنوان یک محقق دایمی در یک مرکز تحقیقات

  2) حداقل ۳ سال تجربه تدریس و یا تحقیق در زمینه مورد نظر

  3) به عنوان یکی‌ از برجسته ترین افراد در زمینه مورد نظرشناخته شده باشد

  4) اگر کارفرما یک موسسه خصوصی است، آنها باید ثابت کنند که حداقل ۳ محقق برای آنها کار میکنند و مدارکی از موفقیت آنها در زمینه مورد نظر ارائه دهند.

  استاندارد EB1B بالا تر از EB1A است. برجسته بودن در زمینه کاری یک استاندارد بین المللی است. قوانین مهاجرت ظوابت مشخصی دارند که به یک کارمند خارجی‌ این اجازه را میدهد که ثابت کند در سطح بین المللی شناخته شده است. متقاضیان این نوع ویزا باید با ارائه حداقل ۲ مدرک ثابت کنند که آنها شایسته این نوع ویزا هستند. این مدارک میتواند شامل دریافت کردن یک جایزه بزرگ که نشان دهد دستاورد آنها در زمینه مورد نظر شایان بوده است، انتشار کار شما از طریق یک شرکت معتبر انتشارات و یا اثبات همکاری شما به عنوان محقق در زمینه مورد نظر. شما نیازمند یک کارفرمای هستید که برای شما تقاضای اجازه کار کند. شما میتوانید نشان دهید که ۳ سال تجربه در زمینه های آموزش و تحقیق دارید. همچنین تجربه کسب شده به هنگام دریافت مدرک دکترا نیز بحساب میاید.

  چه زمانی‌ میشود برای ویزای ‌ EB1Bاقدام کرد؟

  بر خلاف دیگر ویزاهای کاری، این نوع ویزای معمولاً به حد نصاب سهمیه خود نمیرسد، بنابراین تغییر نوع ویزا به ویزای ,EB1 به محض اینکه در خواست این نوع ویزا تائید شود امکان پذیر است. این نوع ویزا نیازی به سنجش بازار آمریکا برای مهارت خاص ندارد. روند این کار ظرف چند ماه انجام میشود.

  مزیت و محدودیت ویزای EB1B چیست؟

  روند گرفتن این نوع ویزا سریع تر از دیگر ویزا های کاری خواهد بود. وزارت مهاجرت برای دادن این ویزا تأمل خاصی‌ نشان میدهد. اغلب ویزاهای EB2 و EB3 راه حل بهتری برای گرفتن ویزا کاری هستند.

  یک وکیل چه کمکی‌ میتواند هنگام اقدام برای ویزای EB1B کند؟

  به هنگام ارایه در خواست برای این نوع ویزا بهتر است که مدارک شما مرتب شده باشد. نامه ضمیمه شده باید طوری نوشته شده باشد که نشان دهد که چرا شخص متقاضی یک استاد برجسته است. حتا اگر متقاضی شانس زیادی برای گرفتن این نوع ویزا داشته باشد، اداره مهاجرت، ممکن است متوجه ارزش کاری متقاضی نشود. یک وکیل مجرب میتواند پرونده شما را بشکلی آماده کند که اداره مهاجرت به خوبی‌ متوجه ارزش کاری فرد متقاضی شود. همچنین یک وکیل میتواند اطمینان حاصل کند که تمام مدارک لازم گرد آوری شده برمبنای ضوابط تعین شده است. بعنوان مثال، یک فرد متقاضی ممکن است که فکر کند که برای اثبات عضویت در یک موسسه آموزشی، فقط کارت عضویت در یک مسسه حرفه ای کافی‌ باشد. مسول رسیدگی در اداره مهاجرت نیازمند اثبات این موضوع است که تنها افراد برجسته میتوانند عضو باشند و همچنین استاندارد پذیریش در اون گروه نیز باید مشخص شود. یک وکیل که تجربه در زمینه ارائه مدارک با استاندارد حقوقی داشته باشد میتواند میزان موفقیت شما را بسنجد وهمچنین به شما کمک کند تا تمام مدارک لازم، مثل معرفی‌ نامه، مورد قبول واقع شوند. یک وکیل میتواند تخمین بزند که متقاضی ویزایEB1B شایستهگی ارائه در خواست را دارد و همچنین تعیین کند که در چه چهار چوب آموزشی شما را معرفی‌ کند.

  ویزای EB1C، ویزای مدیریت بین المللی

  ویزای EB1C چیست و شامل چه کسانی‌ میشود؟

  این نوع ویزای مهاجرتی برای مدیر اجرای و یا مدیر عاملی است که میخواهد خود را از یک شرکت چند ملیتی منتقل کند. اشخاصی‌ میتوانند در خواست این نوع ویزا را کنند که:

  1) به عنوان مدیر عامل و یا مدیر اجرأی استخدام شده باشند

  2) دریک شرکت شناخته شده چند ملیتی کار کنند

  3) حداقل ۱ سال از ۳ سال گذشته در شرکت مزبور مشغول به کار بوده باشند

  یک مدیر اجرای واجد شرایط شخصی‌ است که مستقیما یک شرکت را و یا قسمت بزرگی‌ از اون شرکت را اداره کند، قوانین و اهداف شرکت را مشخص کند و قدرت تصمیمگیری بالأی داشته باشد و تنها زیر نظر هیأت مدیره باشد.

  یک مدیر عامل واجد شرایط شخصی‌ است که حداقل یک بخش از یک شرکت را اداره کند، کارهای کارکنان دیگر را زیر نظر داشته باشد و یا مسول اداره بخش مهمی‌ در شرکت باشد. از این گذشته یک مدیر عمل باید قدرت استخدام کردن و یا اخراج کردن داشته باشد و یا حداقل در سطح ارشد در شرکت کار کند. یک شرکت قابل سازمانی است که به صورت کامل و یا جزوی از آن وابسته به یک شرکت آمریکایی‌ باشد.

  شرایط در مورد داشتن تجربه حداقل برای یک سال در ۳ سال گزشته، هنگامی که شخصی‌ توسط ویزأی غیر مهاجرت وارد خاک آمریکا شده باشد (معمولاً L-1A)،مدت زمانی‌ ۳ سال، قبل از تاریخ ورود به خاک آمریکا محاسبه میشود. اداره مهاجرت نظر مثبتی نسبت به شرکتهای کوچک ندارد و خیلی‌ به ندرت یه نفر را به عنوان مدیر عامل و یا مدیر اجرأ ای قبول می‌کند.

  چه زمانی‌ میشود برای ویزای ‌ EB1Cاقدام کرد؟

  بر خلاف دیگر ویزاهای کاری، این نوع ویزای معمولاً به حد نصاب سهمیه خود نمی رسد، بنابراین تغییر نوع ویزا به ویزای ,EB1 به محض اینکه در خواست این نوع ویزا تائید شود امکان پذیر است. این نوع ویزا نیازی به سنجش بازار آمریکا برای مهارت خاص ندارد. روند این کار ظرف چند ماه انجام میشود.

  مزیت و محدودیت ویزای EB1C چیست؟

  روند گرفتن این نوع ویزا سریع تر از دیگر ویزا های کاری خواهد بود. وزارت مهاجرت برای دادن این ویزا تأمل خاصی‌ نشان میدهد. اغلب ویزاهای EB2 و EB3 راه حل بهتری برای گرفتن ویزا کاری هستند.

  یک وکیل چه کمکی‌ میتواند هنگام اقدام برای ویزای EB1C کند؟

  به هنگام ارایه در خواست برای این نوع ویزا بهتر است که مدارک شما مرتب شده باشد. یک وکیل حرفه ای آشنا با قوانین تشکیلات و سازمانهای آمریکایی‌ و نقش متقاضی به عنوان یک مدیر عامل و یا مدیر اجرأیی‌، لازمه ارایه یک پرونده قوی و موثر است. نامه نوشته شده باید طوری تنظیم شده باشد که نشان دهد چطور شرکت خواهد توانست از مدیر عامل و یا مدیر اجرأیی‌ حمایت کند. فقط به معرفه های حقوقی اشاره کردن و به این اکتفا کردن که شخص متقاضی چنین نقشی‌ را در آینده خواهد داشت نمی‌تواند رضایت اداره مهاجرت را جلب کند. یک وکیل میتواند به شما کمک کند و پرونده را آنطور که مورد نظر اداره مهاجرت است جمع آوری کند.

   

   

   

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  سیم کارت گرجستان

  اقامتی خوبه که محدودیت کشور نداشته باشه!

  اخذ کارت اقامت اروپایی تنها با گردش حساب و سند ملکی در ایران