راهنمای اخذ استاندارد ایزو مدیریت کیفیت

مهاجریست

ISO 9001:2008 نحوه مدیریت بر سازمان برای تامین نیازمندیها و انتظارات مشتری و الزامات قانونی را در برمی گیرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمت برای کلیه بنگاهها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی کاربرد دارد. این استاندارد الزاماتی برای طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت سازمان را بیان می کند که با تمرکز بر کلیه فرایندهای و فعالیتهای موثر در کسب و کار (نه تنها محصولات و خدمات جاری ) حداقل شرایط و تمهیدات لازم برای موفقیت و تعالی سازمان فراهم شود. بدیهی است استقرار این استاندارد گام اولیه است که استقرار سایر استاندارد های ISO و نظام های تعالی سازمان نظیر EFQM را آسان تر می کند. در ویرایش جدید این استاندارد ( ۲۰۰۸ ) تغییراتی در محتوای استاندارد ، با توجه به نتایج حاصل از بررسی درخواست های کاربران، همچنین مطابقت بیشتر با سایر استاندارد های خانواده ISO 9000 ونیز هماهنگی بیشتر با استاندارد ISO 14001:2004 ، نسبت به ویرایش قبلی(۲۰۰۰) داده شده است.

چرا به سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001:2008 ) نیازمندیم؟

سازمان ها با هر حجمی از فعالیت، تعداد پرسنل، میزان و نوع تولید یا خدمات و سطح نیازهای مشتریان، نیازمند یک مدیریت جامع و هدفمند هستند. مدیریتی که قادر باشد با تمرکز بر سازمان و تغییرات سریع نیازها و ریکردهای جامعه در سطح ملی و بین المللی، اهداف مناسب را تعریف کرده و استراتژی خود را جهت دستیابی به این اهداف تعیین نماید. ISO 9001:2008  به دنبال آن است تا با استفاده از جدیدترین مفاهیم مدیریت و بکارگیری تجربیات جهانی، اشتغال ذهنی مدیران را کاهش داده و یک سیستم هدفمند را طراحی نماید. مدیران موفق با کمترین کار، بهترین نتیجه را تامین می کنند. دخالت مستقیم در امور کم اهمیت، سطح تمرکز مدیران ارشد را کاهش داده و وظایف نظارتی را تحت الشعاع قرار می دهد. شرایط و قوانین جامعه به سرعت در حال تغییر است. تمرکز بر این تحولات و تبیین استراتژی های متناسب، نیازمند فارغ شدن مدیران ارشد از امور جزئی سازمان و تعیین کارکرد بهینه سازمان است. مشکلات پرسنلی، حجم بالایی از مشغله های ذهنی مدیران را تشکیل می دهد و ISO 9001 می تواند راهگشای این قبیل مشکلات باشد.

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای