مشاوره رایگان مهاجرتی! جهت ارتباط با مشاورین ارشد مجموعه مهاجریست فرم درخواست مشاوره رایگان را پر کنید.

راهنمای اخذ استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

OHSAS 18001 چیست ؟

OHSAS
مخفف (Occupational Health and safety Assessment series) می باشد.
OHSAS به معنی سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشد که شامل استاندارد های OHSAS18001 و OHSAS18002 بوده که نیازمندیهایی را برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مانند استاندارد های مشابه BS 8800, ISA 2000, AS4801 و … بیان می دارد تا سازمان را قادر سازد تمام ریسک های ایمنی و سلامت حرفه ای خود را تحت کنترل در آورده و کارایی آن را بهبود بخشد.
استاندارد OHSAS نه تنها بیان کننده ویژگی های یک سیستم ایمنی و سلامت حرفه ای است بلکه، مشخصات جزیی تری را برای طراحی یک سیستم مدیریت عمومی اظهار می نماید.
از آنجا که در محیط های کاری عوامل وجود دارند که می توانند سلامتی و بهداشت تن و روان آدمی را در معرض خطر قرارداده و آنرا دچار بیماری و یا حادثه سازند و چنانچه کنترل این عوامل در یک چهارچوب و قالب سیستماتیک و منظمی انجام نگیرد هر اقدامی ولو گسترده باز هم عقیم خواهد ماند و اکنون OHSAS 18000 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای آمده است تا قالبی را برای سازمان از این حیث فراهم آورد.

خصوصیات ۱۸۰۰۱ OHSAS قابل استفاده برای سازمان هایی است که:

مهاجریست
  • می خواهند خطر را برای کارمندان و دیگر شرکایی که در معرض ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی هستند از بین ببرند و یا به حداقل برسانند.
  • می خواهند یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت دائمی اجرا کنند و آن را توسعه دهند؛
  • می خواهند درمورد تطابق خود با سیاست های ایمنی و بهداشت اطمینان حاصل کنند؛
  • این تطابق را به نمایش دیگران بگذارند؛
  • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار خود را توسط سازمانی خارجی ثبت یا تصدیق کنند؛ یا
  • از وجود تطابق با خصوصیات OHSAS خودارزیابی انجام دهد.

مزایای پیاده سازی OHSAS 18001 :

کاهش هزینه های شرکت ، بهبود چشم گیر فرآیندهای داخلی سازمان ، تحقق یافتن اهداف سازمان ، پیشگیری از خطاها ، جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان ، افزایش کیفیت و …

ما، OHSAS 18001 را اتخاذ کرده و در صورت نیاز آن را در سیستم های مدیریتی دیگر مثل سیستم مدیریت زیست محیطی دخیل می کند و یا در سیستم مدیریت کیفی ما با ممیزان منسجمی در کنار سیستم های مدیریتی دیگر عمل خواهد کرد تا در کنار صرفه جویی هزینه ها ، بی نظمی های عملکردی زا نیز کاهش دهد. با این وجود برنامه های ایمنی و بهداشت بطور معمول بعنوان ویژگی های افزونی در نظر گرفته می شود، ما بر OHSAS 18001نظارت داریم تا اینکه بعنوان سیستم مدیریتی ارزش تجاری کسب کرده و قوانین و مقررات را رعایت کنند.

دریافت فاند مهاجرت تحصیلی