حراج واقعی! برای دریافت کتاب الکترونیکی رایگان با 25 دستور العمل برتر ما.

اسامی دانشگاههاي غيرقابل ارزشيابي نام کشور نام دانشگاه ارمنستان دانشگاههاي این کشور از ابتداي سال 2010 غيرمعتبر است هندوستان از اول اكتبر 2011 به بعد دانشگاه‌هاي ذيل از ليست دانشگاههاي معتبر وزارت بهداشت حذف شد:دانشگاه مدرس. دانشگاه دندانپزشكي ايالت مهاراشترا. دانشگاه ميسور. دانشگاه بنگلور. دانشگاه پونا فيليپين این دانشگاه ها از اول ژانويه 2011 به بعد در كليه رشته‌ها غيرمعتبر ...

گروه د(ضعيف) 94/06/04 آذربايجان Azerbaijan National Academy of Science Azerbaijan National Conservatoire Azerbaijan State Academy of Fine Art صرفاً در رشته‌هاي وابسته به هنر و نقاشي Azerbaijan State Oil Academy Azerbaijan Technical University Azerbaijan University of Architecture and Construction Baku Music Academy Baku State University Khazar University صرفاً در دانشكده‌هاي اقتصاد و مديريت، معماري، مهندسي و علوم كاربردي، حقوق، هنر، ...

گروه ج (متوسط) تاریخ بروزرسانی 25/09/93 آفریقای جنوبی Cape Peninsula University of Technology  صرفاً تا سطح کارشناسی Central University of Technology  صرفاً تا سطح کارشناسی Durban University of Technology  صرفاً تا سطح کارشناسی Mangosuthu University of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی Monash University South Africa صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد North West University Tshwane University of Technology  صرفاً تا سطح ...

گروه ب (خوب) تاریخ بروزرسانی 94/06/04 آرژانتين Universidad Nacional de Cordoba University Austral University National de la Plata University of Buenos Aires آفريقاي جنوبي Nelson Mandela Metropolitan University University of Fort Hare University of Free State University of South Africa University of Zululand آلمان Akademie der Bildenden Künste Stuttgart Bauhaus Universität Weimar Europa- Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Technische Universität Hamburg-Harburg ...

گروه الف (ممتاز) به روز شده در تاريخ : 94/06/04 آفريقاي جنوبي Rhodes University Stellenbosch University University of Cape Town University of Johannesbourg University of Kwazulu Natal University of Pretoria University of the Western Cape University of the Witwatersrand آلمان Bielefeld University Eberhard Karls Universität Tübingen Freie Universität Berlin Humboldt-Universität zu Berlin Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main Justus-Liebig-Universität ...

دانشگاه های نروژ عموماً دارای سطح بالای آموزشی و پژوهشی هستند و تمامی آنها مورد تأیید وزارت علوم ایران نیز میباشند. بر اساس سطح، آنها به سه گروه طبقه بندی میشوند. کلیه مدارک اخذ شده از دانشگاههای ممتاز و خوب در کلیه مقاطع بدون شرط ارزشیابی و تأیید میگردند. گروه سوم دانشگاهها نیز مورد تأیید هستند، لیکن فارغ التحصیلان باید ...

Chalmers tekniska hogskola (Chalmers University of Technology) Göteborgs Universitet (Goteborg University) Handelshögskolan i Stokholm (Stockholm School of Economics) Karolinska institutet (The Karolinska Institute) Kungliga Tekniska Högskolan — KTH (Royal Institute of Technology) Lärarhögskolan i stokholm (Stockholm Institute of Education) Linköpings universitet (Linkopings University) Lunds universitet (Lund University) Stokholm Universitet (Stockholm University) Sveriges Lantbruksuniversitet — SLU (The Swedish University of Agricultural ...

Finland Universities Åbo Akademi University University of Helsinki University of Joensuu University of Jyväskylä University of Kuopio University of Lapland University of Oulu University of Tampere University of Turku University of Vaasa Åland Polytechnic Arcada Central Ostrobothnia University of Applied Sciences Diaconia University of Applied Sciences EVTEK University of Applied Sciences HAMK University of Applied Sciences Helsinki Polytechnic Stadia HUMAK ...

ست دانشگاههای معتبر فرانسه که به صورت رایگان دانشجو اعم از داخلی و خارجی می پذیرند، به شرح زیر می باشند. Nord-Pas-de-Calais • Université des sciences et technologie de Lille – Lille 1 • Université du droit et de la santé – Lille 2 • Université Charles de Gaulle – Lille 3 • Université du Littoral Côte d’Opale • Université Artois • Université Valenciennes • Ecole Centrale ...

دانشگاههای آلمان به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم بندی می شوند. در دانشگاههای دولتی آلمان تدریس به زبان آلمانی انجام می شود اما در دانشگاههای خصوصی آلمان تدریس به زبان انگلیسی نیز انجام می شود. تحصیل در دانشگاههای دولتی برای شهروندان آلمانی و افراد خارجی که موفق به اخذ پذیرش تحصیلی آلمان از این دانشگاهها و ویزای تحصیلی آلمان ...