این سایت صرفا جنبه بلاگ آموزشی دارد. جهت انجام امور مهاجرتی وارد سایت اصلی مجموعه مهاجریست شوید.

کارفرمایان می بایستی در زمانی قصد دارند تا فردی را استخدام نمایند, طبق قوانین مهاجرتی پیش روند. اما استخدام مهاجران برای کار, کمی متفاوت است. چرا که لازم است پروسه استخدام کاملا برنامه ریزی شده و از پیش تعریف شده باشد. برخی بررسی هایی که می بایستی توسط کارفرمایان انجام شود عبارتند از: بررسی پیشین لازم است تا کارفرمایان پیش ...

با ادامه تعلیق پذیرش پرونده های جدید گروه سرمایه گذاری فدرال در ژانویه  2012 به نظر می رسد این بار دولت فدرال قصد دارد این برنامه را با شرایط جدیدی که در سخنرانی های وزیر مهاجرت اعلام گردیده بود مجددا از ژانویه سال 2013 آغاز نماید شرایط جدید به احتمال قوی دارای تغییراتی نظیر افزایش میزان دارایی های متقاضیان از ...

اداره کار سوئد، Arbetsförmedlingen به تازگی در گزارشی به بررسی و پیش بینی بازار کار و بیکاری در سوئد در سال ۲۰۱۳ و سال ۲۰۱۴ پرداخته. بنا به این گزارش، بازار کار سوئد در سال جاری توانست در برابر وضعیت نابسامان کار در سراسر دنیا مقاومت کند و برای ۷۰۰۰ شهروند موقعیت شغلی ایجاد نماید. اما در سال آینده این ...

اقامتی خوبه که محدودیت کشور نداشته باشه!

اخذ کارت اقامت اروپایی تنها با گردش حساب و سند ملکی در ایران