لیست دانشگاههای معتبر و رایگان فرانسه

دانشگاه های فرانسه

ست دانشگاههای معتبر فرانسه که به صورت رایگان دانشجو اعم از داخلی و خارجی می پذیرند، به شرح زیر می باشند.
Nord-Pas-de-Calais
• Université des sciences et technologie de Lille – Lille 1
• Université du droit et de la santé – Lille 2
• Université Charles de Gaulle – Lille 3
• Université du Littoral Côte d’Opale
• Université Artois
• Université Valenciennes
• Ecole Centrale Lille
• Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles
• Ecole nationale supérieure de chimie de Lille
• Institut d’études politiques de Lille
Picardie
• Université de Picardie Jules Verne – Amiens
• Université Compiègne
Haute-Normandie
• Université Rouen
• Université du Havre
• Institut national des sciences appliquées de Rouen (INSA Rouen)
Champagne-Ardenne
• Université Reims
• Université Troyes
Lorraine
• Université Paul Verlaine – Metz
• Université Nancy 1
• Université Nancy 2
• Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL)
• École nationale d’Ingénieurs de Metz
• PRES Lorraine
Alsace
• Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA Strasbourg)
• Université de Strasbourg
• Université de Haute Alsace – Mulhouse Colmar
• École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg
Franche Comté
• Université de Franche-Comté – Besançon
• Université Belfort-Monbéliard
• Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques
Bourgogne
• Université de Bourgogne – Dijon
• Etablissement National d’Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon
Centre
• Université Orléans
• Université Tours
• École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bourges
Pays de la Loire
• Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS)
• Université Nantes
• Université du Maine – Le Mans Laval
• Université Angers
• École Centrale Nantes
• École nationale d’Ingénieurs du Val de Loire
Poitou-Charentes
• PRES Limousin Poitou Charente
• Université Poitiers
• Université de La Rochelle
Limousin
• Université de Limoges
• Ecole nationale supérieure de céramique industrielle
Auvergne
• Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand 1
• Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand 2
• Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont Ferrand
• Institut français de mécanique avancée
• PRES Clermont
Rhône-Alpes
• Université Claude Bernard Lyon 1
• Université Lumière – Lyon 2
• Université Jean Moulin – Lyon 3
• Université Saint-Etienne
• Université Joseph Fourier – Grenoble 1
• Université Pierre Mendes France – Grenoble 2
• Université Stendhal – Grenoble 3
• Université de Savoie – Chambéry
• ENS Lyon
• Institut national polytechnique de Grenoble (INPG)
• Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon)
• École Centrale Lyon
• École nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne
• École nationale supérieure d’architecture de Grenoble
• École nationale supérieure de Lyon (ENSL)
• École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques
• Institut d’études politiques de Grenoble
• Institut d’études politiques de Lyon
• PRES Grenoble
• PRES Lyon
Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Université Aix-Marseille 1
• Université Aix-Marseille 2
• Université Aix-Marseille 3
• Université Toulon
• Université Nice
• Université d’Avignon et des pays de Vaucluse
• École Centrale Marseille
• Institut d’étude politique d’Aix en Provence
• Institut de recherche pour le développement
• Observatoire de la Côte d’Azur
• PRES Aix-Marseille
Languedoc-Roussillon
• Université de Nîmes
• Université Montpellier 1
• Université Montpellier II – Sciences et techniques du Languedoc
• Université Paul Valéry – Montpellier III
• Université Perpignan
• Agence bibliographique de l’enseignement supérieur
• Centre International d’Études Supérieures en Sciences Agronomiques
• Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier
Midi-Pyrénnées
• Université Toulouse 1
• Université Toulouse 2
• Université Toulouse 3
• Institut national polytechnique de Toulouse (INPT)
• Institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA Toulouse)
• École Nationale de Formation Agronomique de Toulouse
• Institut d’études politiques de Toulouse
• Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace
• PRES Toulouse
Aquitaine
• Université Bordeaux 1 – Sciences Technologies
• Université Victor Segalen – Bordeaux 2
• Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3
• Université Montesquieu – Bordeaux IV
• Université Pau
• Institut d’études politiques de Bordeaux
• Institut Polytechnique de Bordeaux
• PRES Bordeaux
http://www.amue.fr/presentation/sites-des-universites/

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای