مشاوره رایگان مهاجرتی! جهت ارتباط با مشاورین ارشد مجموعه مهاجریست فرم درخواست مشاوره رایگان را پر کنید.

لیست دانشگاه های گروه الف (ممتاز) خارج از کشور برای ادامه تحصیل بعداز سپتامبر2016

گروه الف (ممتاز)

به روز شده در تاريخ : 94/06/04

آفريقاي جنوبي

مهاجریست
 1. Rhodes University
 2. Stellenbosch University
 3. University of Cape Town
 4. University of Johannesbourg
 5. University of Kwazulu Natal
 6. University of Pretoria
 7. University of the Western Cape
 8. University of the Witwatersrand

آلمان

 1. Bielefeld University
 2. Eberhard Karls Universität Tübingen
 3. Freie Universität Berlin
 4. Humboldt-Universität zu Berlin
 5. Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main
 6. Justus-Liebig-Universität Gießen
 7. Leibniz Universität Hannover
 8. Ludwig-Maximilians-Universität München
 9. Philipps-Universität Marburg
 10. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
 11. Ruhr-Universität Bochum
 12. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 13. Technische Universität Berlin
 14. Technische Universität Darmstadt
 15. Technische Universität Dresden
 16. Technische Universität Braunschweig
 17. Technische Universität München
 18. Universität Bayreuth
 19. Universität Bremen
 20. Universität des Saarlandes
 21. Universität Dortmund
 22. Universität Erlangen-Nürnberg
 23. Universität Freiburg
 24. Universität Jena
 25. Universität Karlsruhe
 26. Universität Leipzig
 27. Universität Regensburg
 28. Universität Stuttgart
 29. Universität Ulm
 30. Universität Mannheim
 31. University of Bonn
 32. University of Duisburg-Essen
 33. University of Düsseldorf
 34. University of Frankfurt
 35. University of Göttingen
 36. University of Halle-Wittenberg
 37. University of Hamburg
 38. University of Kiel
 39. University of Köln
 40. University of Konstanz
 41. University of Mainz
 42. University of Muenster
 43. University of Würzburg

آمريكا

 1. Arizona State University
 2. Boston University
 3. Brown University
 4. California Institute of Technology
 5. Carnegie Mellon University
 6. Case Western Reserve University
 7. College of William & Mary
 8. Columbia University
 9. Cornell University
 10. Dartmouth College
 11. Duke University
 12. Emory University
 13. George Washington University
 14. Georgetown University
 15. Georgia Institute of Technology
 16. Harvard University
 17. Indiana University
 18. Indiana University Bloomington
 19. Johns Hopkins University
 20. Massachusetts Institute of Technology
 21. Michigan State University
 22. New York University (NYU)
 23. Northwestern University
 24. Ohio State University
 25. Pennsylvania State University
 26. Princeton University
 27. Purdue University
 28. Rensselaer Polytechnic Institute
 29. Rice University
 30. Rockefeller University
 31. Rutgers, The State University of New Jersey – New Brunswick
 32. Stanford University
 33. Stony Brook University
 34. Texas A&M University – College Station
 35. The University of Texas at Austin
 36. Tufts University
 37. University of Arizona
 38. University of California Berkeley
 39. University of California Davis
 40. University of California Irvine
 41. University of California Los Angeles
 42. University of California Riverside
 43. University of California Santa Barbara
 44. University of California Santa Cruz
 45. University of California, San Diego
 46. University of Chicago
 47. University of Colorado at Boulder   United States
 48. University of Colorado at Denver
 49. University of Florida
 50. University of Hawaii
 51. University of Illinois – Urbana
 52. University of Illinois, Chicago (UIC)
 53. University of Iowa
 54. University of Maryland, college park
 55. University of Massachusetts, Amherst
 56. University of Michigan
 57. University of Minnesota, Twin Cities
 58. University of North Carolina, Chapel Hill      United States
 59. University of Notre Dame
 60. University of Pennsylvania
 61. University of Pittsburgh
 62. University of Rochester
 63. University of Utah
 64. University of Virginia
 65. University of Washington
 66. University of Wisconsin   Madison
 67. Vanderbilt University
 68. Washington University in St. Louis
 69. Yale University
 70. Yeshiva University
 71. University of Oklahama, Norman, OK
 72. Colorado School of Mines
 73. Syracuse University
 74. University of Southern California
 75. University of Missouri – Columbia, MO
 76. Pepperdine University, School of Law صرفاً در رشته حقوق (کلیه گرایشها)

اتريش

 1. University of Innsbruck
 2. University of Vienna
 3. Vienna University of Technology

اسپانيا

 1. Universidad Complutense de Madrid
 2. Universitat de Barcelona
 3. Universidad Del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 4. Universidad Autonoma de Barcelona
 5. Universitat de Valencia
 6. Universidad Politecnica de Madrid
 7. Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona Tech
 8. Universidad de Granada
 9. Universidad de Sevilla
 10. Universidad Politecnica de Valencia
 11. Universidad de Salamanca
 12. Universidad de Zaragoza
 13. Universitat Pompeu Fabra
 14. Universitat d\Alacant/Universidad de Alicante
 15. Universitat Jaume
 16. Universidad Autonoma de Madrid
 17. Universidad de Cantabria
 18. Universidad de Santiago de Compostela
 19. Universidad de Murcia
 20. Universidad Carlos III de Madrid
 21. Universidad de Vigo
 22. Universidad de Navarra

استراليا

 1. Australian National University
 2. Monash University
 3. The University of New South Wales
 4. The University of Queensland
 5. The University of Sydney
 6. The University of Western Australia
 7. University of Adelaide
 8. University of Melbourne
 9. Macquarie University

انگليس

 1. Birbeck College, University of London
 2. Heriot-watt University
 3. Cardiff University
 4. Cranfield University
 5. Durham University
 6. Imperial College London
 7. Goldsmiths, University of London
 8. King’s College London (University of London)
 9. Lancaster University
 10. London Business School
 11. Liverpool School of Tropical Medicine  فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم
 12. London City University
 13. London School of Economics and Political Science (LSE)
 14. London School of اHygiene and Tropical Medicine فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم
 15. Loughborough Univesity
 16. Swansea University
 17. SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London
 18. The Institute of Caneer Research  فقط در رشته های مرتبط با وزارت علوم
 19. Royal College of Arts
 20. Royal Northern College of Music
 21. Royal Veterinary College, University of London فقط در رشته دامپزشکی
 22. Royal College of Music
 23. Newcastle University
 24. Queen Mary, University of London
 25. Queen’s University Belfast
 26. Royal Holloway, University of London
 27. The University of Manchester
 28. The University of Nottingham
 29. The University of Sheffield
 30. The University of Warwick
 31. University College London
 32. University of Aberdeen
 33. University of Bath
 34. University of Birmingham
 35. University of Bradford
 36. University of Bristol
 37. University of Cambridge
 38. University of Dundee
 39. University of Edinburgh
 40. University of Exeter
 41. University of Glasgow
 42. University of Leeds
 43. University of Leicester
 44. University of Liverpool
 45. University of Oxford
 46. University of Reading
 47. University of Southampton
 48. University of St. Andrews
 49. University of Surrey
 50. University of Sussex
 51. University of the Arts London
 52. University of York
 53. University of Kent
 54. University of Essex
 55. University of Salford
 56. University of Stirling
 57. Keele University

ايتاليا

 1. Universita degli studi di Bologna
 2. Universita degli studi di Roma “La Sapienza
 3. Politecnico di Milano
 4. Universita degli studi di Milano
 5. Universita degli studi di Pisa
 6. Universita degli studi di Padova
 7. Universitả Degli Studi di Roma Tor Vergata
 8. Politecnico di Torino
 9. Universita degli studi di Firenze
 10. Universita degli studi “Federico II” di Napoli
 11. Universita degli studi di Torino
 12. Universita degli studi di Pavia
 13. Universita degli studi di Bari
 14. Universita Cattolica del Sacro Cuore – Milano
 15. Universita degli studi di Genova
 16. Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca
 17. Universita degli studi di Siena
 18. Universita degli studi di Trieste
 19. Universita degli studi di Perugia
 20. Universitả degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 21. Universitả Cả Foscari di Venezia
 22. Universita degli studi di Catania
 23. Universitả degli Studi di Roma Tre
 24. Universitả degli Studi di Brescia
 25. Universitả Degli Studi di Verona
 26. Universidad de Palermo

ايرلند

 1. Trinity College Dublin
 2. University College Dublin
 3. University of Limerick
 4. University College Cork
 5. National University of Ireland, Galway

برزیل

 1. State University of Campinas

بلژيك

 1. Faculte Polytechnique De Mons (polytechnical Faculty of Mons)
 2. Facultes Universitaires Notre – Dame De La Paix (University of Namur)
 3. Facultes Universitaires Saint – Louis (University Faculties Saint – Louis)
 4. Faculte Universitaire Catholique De Mons (Catholic University Faculty of Mons)
 5. Fondation Universitaire Luxembourgeoise (Luxembourg University Foundation Arlon)
 6. Katholieke Universiteit Leuven (Catholic University of Leuven)
 7. Katholieke universiteit Brusslel (Catholic University of Brussels)
 8. Limburgs Universitair Centrum (University Center of Limburg)
 9. Rijksuniversiteitte Gent (State University of Ghent)
 10. Universite De Liege (State University of Liege)
 11. Universite De Mons – Hainaut (University of Mons- Hainaut)
 12. Universite Catholique de Louvaine
 13. Universiteit Antwerpen                                              از تلفيق سه دانشگاه
 14. (Universitaire Instelling Antwerpenو  Universitaire Centrum Antwerpen و  UniversitaireFaculteitenSint – Ignatius teAntwerpen)
 15. UniversiteitAntwerpen (University of Antwep) (UA)
 16. VrijeUniversiteitBrussel (Free University of Brussels)

پرتغال

 1. Universidade Tecnica de Lisboa (Technical University of Lisbon)
 2. Universidade de Aveiro (University of Aveiro)
 3. Universidade do Minho (University of Minho)
 4. Universidade do Porto (University of Porto)
 5. Universidade de Coimbra

تايوان

 1. National Sun Yat-Sen University
 2. National Taiwan University (NTU)
 3. Ntional Tsinghua University

تایلند

 1. Asian Institute of Technology
 2. King Mongkut’s University of Technology Thonburi

تركيه

 1. Ankara Universitesi (Ankara University)
 2. Bogazici Universitesi (Bogazici University)
 3. Istanbul Technical University
 4. Gazi Universitesi (Gazi university Ankara)
 5. Bilkent University
 6. Cukurova Universitesi (Cukurova University)
 7. DokuzEylul Universitesi (DokuzEylul University)
 8. Ege Universitesi (Aegean University))
 9. Karadeniz Teknik Universitesi (Karadeniz University of Technology)
 10. Marmara Universitesi (Marmara University)
 11. Middle East Technical University

چک

 1. Charles University in Prague

چين

استان Shanghai

 1. Fudan University
 2. Shanghai Jiao Tong University

استان Jiangsu

 1. Nanjing University
 2. Nanjing University of Astronautics and Aeronautics (NUAA)

استان Beijing

 1. Peking University
 2. Chinese Academy of Agricultural Sciences
 3. Tsinghua University
 4. University of Chinese Academy of Science
 5. University of Science and Technology of China

  استان Guangdong

 1. Sun Yat-sen University

   استان Hangzhou 

 1. Zhejiang University

دانمارك

 1. Aarhus University
 2. Technical University of Denmark
 3. University of Copenhagen

روسيه
تحصیل صرفاً در رشته هایی مجاز است که شورای تخصصی داوری رساله دکتری برای آن رشته در دانشگاه مورد نظر دایر باشد

 1. Bashkir State University, (Ufa)
 2. Bauman Moscow State Technical University (National Research)
 3. Gubkin Russian State University of oil and Gas, (Moscow)
 4. Kazan (Volga Region) Federal University
 5. Kazan National Research Technical University – KAI named after A.N.Tupplev, (Kazan)
 6. Kazan National Research Technological University, (Kazan)
 7. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod,  (Nizhni Novgorod)
 8. Lomonosov Moscow State University
 9. Moscow institute of Physics and Technology
 10. Moscow State Institute of International Relations, MGIMO University
 11. Moscow State University of Civil engineering(MGSU), Moscow
 12. National Mineral Resources University ,(Saint Petersburg)
 13. National Research University “Moscow Power Engineering Institute”,  Moscow
 14. Russian Academy of scince
 15. Russian State Agrarian University – MTAA, named after K.A. Timiryazev
 16. Russian state Technological University named after Tsiolkovsky – MATI, Moscow
 17. Russian state Hydro meteorological University , (Saint Petersburg)
 18. Russian state University of physical Education Sport, youth and Tourism (Moscow)
 19. Saint Petrsburg State Polytechnic University, (Saint Petersburg)
 20. Saint Petrsburg State University, (Saint Petersburg)

روماني

 1. Emil Racovita, Instiute of speleology – The Romanian Academy  صرفاً در رشته‌هاي وابسته به غارشناسي و علوم جانوري

ژاپن

 1. Keio University
 2. Kyoto University
 3. Nagoya University
 4. Osaka University
 5. The University of Tokyo
 6. Tohoku University
 7. Tokyo Institute of Technology

سنگاپور

 1. Nanyang Technological University (NTU)
 2. National University of Singapore

سوئد

 1. Göteborgs Universitet (Goteborg University)
 2. Karolinska Institute
 3. KTH, Royal Institute of Technology
 4. Linköpingsuniversitet (Linkopings University)
 5. Lund University
 6. Stockholm University
 7. SverigesLantbruks universitet — SLU (The Swedish University of Agricultural Sciences)
 8. Umeåuniversitet (Umea University)
 9. Uppsala University

سوئيس

 1. École Polytechnique Federale of Lausanne
 2. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)
 3. Universita della Svizzera Italiana
 4. Université de Fribourg (Fribourg University)
 5. Université de Neucahtel (Neucahtel University)
 6. University of Basel
 7. University of Bern
 8. University of Geneva
 9. University of Lausanne
 10. University of Zurich

عربستان

 1. King Fahad University of Petroleum and Mineral
 2. King Saud University

فرانسه

 1. Agro Paris Tech
 2. Ecole National  des Ponts et chausses (ENPC – Mame – La –Vallee
 3. Ecole National Superieur d’ Arcitecture de Strasbourg (Unite Pedagogique d’ Architecture de Strasbourg
 4. Ecole National Superieure d’ Electrotechnique, d’ Informatique, d’ Hydrolique et des Telecommuncations de Toulouse (ENSEEIHT)
 5. Ecole National Superieure d’ Ingenieurs Sud Alsaca
 6. Ecole National Superieure de I’ Aeronautique et de I’Espace (ENSAE-SUPAERO)
 7. Ecole National Superieure des Mines de Paris
 8. Ecole National Superieure des Telecommunications de Bretagne
 9. Ecole National Superieure d’Ingenieurs de Limoges (ENSIL)
 10. Ecole National Superiure des Techniques Industrielles et des Mines de Nantes
 11. Ecole Centrale Paris
 12. Ecole Natioale Superiore d’Architecture de Grenoble
 13. Ecole Nationale Superieur
 14. Ecole Nationale Superieure d’ Architecture de Normandie (ENSAN)
 15. École Centrale Supérieure de Lyon
 16. Ecole Centrale Superieure, Paris
 17. Ecole Polytechnique
 18. Ecole Polytechnique (EP-Palaiseau)
 19. Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille
 20. Ecole Superieure d’ Electicite (Supelec)
 21. INSA – Rennes
 22. INSA – Rouen
 23. INSA – Strasbourg
 24. INSA – Toulouse
 25. INSA-LYON
 26. Institut National des Telecommunications (INT)
 27. Institut National Polytechnique de Gronoble
 28. Institut National polytechnique de Lorraine
 29. Institut National Polytechnique de Toulouse
 30. Museum National d’ Histoire Naturelle
 31. Pierre and Marie  Curie University
 32. Université de Bordeaux (I,II,III,IV)
 33. Université de Franch-Comte, Besancon
 34. Université de Gronoble (I,II,III)
 35. Université de la Rechelle
 36. Université de lille (I,II,III)
 37. Université de Lyon (I,II,III)
 38. Université de Metz
 39. Université de Montpelier (I,II,III)
 40. Université de Nancy (I,II)
 41. Université de Nice Sophia Antipolis
 42. Université de Poitiers
 43. Université de provence (aix-marseille I,II,III)
 44. Université de Rennes (I,II)
 45. Université de Rouen-Haute Normadie
 46. Université de Toulouse (I,II,III)
 47. Université Denis Diderot (paris VII)
 48. Université Jean monnet Saint-Etienne
 49. Université Paris (I,II,III,IV,V,VI, VII)
 50. Université Paris (IX,X,XI)
 51. Université Pierre et Marie Curie (UPMC)
 52. Université Strasbourg (I,II,III)
 53. Université de Bourgogne, Dijon
 54. Université de Clermont-Ferrand (I,II)
 55. University of Paris Sud
 56. Universté de Nantes
 57. Universite de Lorraine
 58. Ecole Normale Superieur de Lyon

فنلاند

 1. Aalto Universit
 2. Äbo Akademi University
 3. Helsinki University of Technology
 4. Lappeenranta University of Technology
 5. Tampere University of Technology
 6. University of Art and Design Helsinki
 7. University of Eastern Finland
 8. University of Helsinki
 9. University of Joensuu
 10. University of Jyväskylä
 11. University of Lapland
 12. University of Oulu
 13. University of Tampere
 14. University of Turku
 15. University of Vaasa

كانادا

 1. Dalhousie University
 2. McGill University
 3. McMaster University
 4. Queen’s University
 5. Simon Fraser University
 6. The University of Western Ontario
 7. Universite de Montreal
 8. University of Alberta
 9. University of British Columbia
 10. University of Calgary
 11. University of Ottawa
 12. University of Toronto
 13. University of Victoria
 14. University of Waterloo
 15. C arleton University
 16. oUniversity of Sherbrooke

كره جنوبي

 1. KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology
 2. Korea University
 3. Pohang University of Science And Technology (POSTECH)
 4. Seoul National University
 5. Sungkyunkwan University
 6. Yonsei University

لبنان

 1. American University of beirut (AUB)

مالزي

  1. Malaya university
  2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
   به استثناي دانشكده آموزش (Faculty of Education) ودانشكده اقتصاد (Faculty of Economy)
  3. Universiti Putra Malaysia (UPM )

به استثناي دانشكده آموزش (Faculty of Ecology)

نروژ

 1. Aalesund University College
 2. Akershus University College
 3. Bergen National Acadamy of the Arts
 4. Bergen University College
 5. BI – Norwegian School of Management
 6. Bodø University College
 7. Buskerud University College
 8. Diakonhjemmet University College
 9. Finmark University College
 10. Forsvaretsingeniørhøgskole
 11. Gjøvik University College
 12. Harstad University College
 13. Hedmark University College
 14. Krigsskolen
 15. Lillehammer University College
 16. MF Norwegian School of Theology (MF)
 17. Molde University College
 18. Narvik University College
 19. Nesna University College
 20. Nord-Trøndelag University College (HiNT)
 21. Norwegian Acadamy of Music (NMH)
 22. Norwegian School of Economics and Business administration (NHH)
 23. Norwegian School of Sport Sciences (NIH)
 24. Norwegian School of Veterinary Science (NVH)
 25. Norwegian Teacher Academy Bachelor- and masterstudies
 26. Oslo National Academy of the Arts
 27. Oslo University College
 28. Østfold University College
 29. Royal Norwegian Air Force
 30. Sámi University College
 31. School of Mission and Theology
 32. Sjøkrigsskolen
 33. SognogFjordane University College
 34. Sør-Trøndelag University College
 35. Stord/Haugesund University College
 36. Telemark University College
 37. The Norwegian Police University College
 38. The Norwegian School of Information Technology
 39. The Oslo School of Architecture and Design (AHO)
 40. Vestfold University College
 41. Volda University College

نيوزلند

 1. The University of Auckland
 2. University of Otago

هلند

 1. Delft University of Technology
 2. Eindhoven University of Technology
 3. Erasmus University Rotterdam
 4. Leiden University
 5. Maastricht University
 6. Radboud University Nijmegen
 7. Tilburg University
 8. University of Amsterdam
 9. University of Groningen
 10. University of Twente
 11. Utrecht University
 12. Vrije Universiteit Amesterdam (Free university Amesterdam)
 13. Wageningen University and Research Center

هندوستان

 1. Indian Institute of Management (کلکلته، چناي، بمبئي، دهلي، احمد آباد)
 2. Indian Institute of Technology (کلکلته، چناي، بمبئي، دهلي، کانپور، رورکي، بنارس، کارگپور)
 3. Indian Statistical Institute (کلکته، دهلي)
 4. Central Food Technical Research Institutes (CFTIR)
 5. Indian Agriculture Research Institute (Delhi)
 6. Indian Institute of Science (Banglore)
 7. Institute & University under ICAR/CSIR (In different Indian Cities)
 8. T.I.F.R (Tata Institute of Fundamental Research) بمبئي
 9. All National Institutes (All Institutes of National Importance) (In different Indian Cities)

هنگ كنگ

 1. City University of Hong Kong
 2. Hong Kong Polytechnic University
 3. Hong Kong University of Science and Tech
 4. The Chinese University of Hong Kong
 5. University of Hong Kong
دریافت فاند مهاجرت تحصیلی