مشاوره رایگان مهاجرتی! جهت ارتباط با مشاورین ارشد مجموعه مهاجریست فرم درخواست مشاوره رایگان را پر کنید.

بریتیش ایرویز پروازهای خود را به تهران متوقف می کند

بریتیش ایرویز پروازهای خود را به تهران متوقف می کند

در پی کاهش شديد ارزش برابری ريال ايران در بازار ارز، شرکت های هواپيمايی مهم در ادامه پروازهای خود به تهران تجديد نظر می کنند. بریتیش ایرویز از روز جمعه پروازهای خود را به تهران متوقف می کند.

در همين حال در تهران، سازمان هواپيمايی کشور از افزايش ۵۰ درصدی قيمت بليت پروازهای داخلی تا دو هفته ديگر خبر داد. دليل اين افزايش ۵۰ درصدی نيز تغييرات نرخ ارز عنوان شده است.

توقف پرواز بريتيش ايرويز

مهاجریست

بريتيش ايرويز، شرکت هواپيمايی بريتانيا، روز چهارشنبه، ۱۹ مهرماه، اعلام کرد که از اين پس تا اطلاع بعدی،‌ پروازهای خود به تهران را متوقف می کند.

برتيش ايرويز در اطلاعيه ای که روی وب سايت خود منتشر کرده، نوشته است که آخرين پرواز اين شرکت از فرودگاه هيثرو لندن به تهران، روز جمعه ۱۲ اکتبر جاری برابر با ۲۱ مهرماه خواهد بود و آخرين سرويس تهران به لندن نيز يک روز بعد، در روز شنبه ۱۳ اکتبر و به عبارتی ۲۲ مهرماه پرواز خواهد کرد.

بريتيش ايرويز همچنين اضافه کرده که در زمستان امسال نيز پروازی بين لندن – تهران نخواهد داشت و پروازهای احتمالی آينده هم در دست مطالعه خواهد بود.

شرکت ايرفرانس نيز در وب سايت خود پرواز به تهران را با عبارت «فراهم نيست» مشخص کرده و از مسافران و متقاضيان به تهران خواسته است تا با دفتر اين شرکت در دوبی تماس بگيرند.

سرويس هوايی تاجيکستان به ايران هم از روز سه شنبه متوقف شده است.

اين گزارش را بخش تاجيک راديوی اروپای آزاد – راديو آزادی در اختيار راديو فردا قرار داده و در آن به نقل از سخنگوی شرکت هوايی تاجيکستان  گفته می شود که مقام های سرويس دهنده درفرودگاه تهران، تحويل سوخت مورد نياز هواپيماهای خارجی را به پرداخت هزينه آن به ارزهای معتبر خارجی مشروط کرده اند.

اين سخنگو گفته است که توقف پروازها موقتی است ولی به زمان از سرگيری پروازها اشاره ای نکرده است.

پيش از اين دليل لغو پرواز از شهر دوشنبه به تهران، نبود مسافر کافی عنوان می شد ولی اکنون اعلام شده که از روز سه شنبه کاهش شديد ارزش ريال ايران،‌ سبب قطع پرواز بين دو کشوربوده است.

شرکت هوايی تاجيک هر هفته دو پرواز بين دوشنبه – تهران داشت که به اين ترتيب، اين دو پرواز هم متوقف شده است.

شرکت های هواپيمايی پول بليت مسافرت به مقصد خارج از ايران را به ريال دريافت می کنند که با کاهش ارزش آن و نااطمينانی به آينده ريال، توقف کامل سرويس را تنها راه جلوگيری از زيان های مالی يافته اند.

افزايش قيمت بلیت پروازهای داخلی

در اين ميان خبرگزاری دانشجويان ايران، ایسنا، به نقل از رييس سازمان هواپيمايی کشور از افزايش ۵۰ درصدی قيمت بليت پروازهای داخلی تا دو هفته ديگر خبر داد.

کاپيتان حميد پهلوانی در اين زمينه توضيح داده که برای تعيين نرخ بليت هواپيما، فاکتورهای گوناگون و ازجمله ارز در نظر گرفته می شود و با تغييرات نرخ ارز، نرخ گذاری مجدد برای قيمت بليت، اجتناب ناپذير شده است.

آقای پهلوانی ابراز ميدواری کرده است که فرايندی ايجاد شود تا مشکل تعيين نرخ پرواز شرکت های داخلی و خارجی که گريبانگير صنعت هوايی شده است، برطرف شود.

با لغو پرواز شرکت های غيرايرانی، مسافران راهی خارج از کشور مجبورند مبداء مسافرت خود را کشورهای همسايه ايران قرار دهند و هزينه پرواز را نيز به ارز محلی همان کشورها بپردازند.

 

دریافت فاند مهاجرت تحصیلی