این سایت صرفا جنبه بلاگ آموزشی دارد. جهت انجام امور مهاجرتی وارد سایت اصلی مجموعه مهاجریست شوید.

راهنمای اخذ استاندارد ایزو مدل تعالی سازمانی

مهاجریست

مهاجریست در زمینه مهاجرت غیر از تحصیلی و کاری خدمات ارائه می کند.

 • بنیاد مدیریت کیفیت اروپا در سال ۱۹۸۸ توسط ۱۴ شرکت بزرگ اروپایی با مأموریت حمایت و پشتیبانی از مدیران سازمانهای اروپایی برای شتاب بخشیدن به فرآیند استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بعنوان یک عامل مهم در رقابت در سطح جهانی از طریق مشارکت در فعالیتهایی که در نهایت به ارتقای سطح رضایت مشتریان، رضایت کارکنان، تأثیر روی جامعه و نتایج حاصله برای سازمان بینجامد، ایجاد گردید. این بنیاد در سال ۱۹۹۱ مدل تعالی سازمانی EFQM را طراحی و ارائه نمود. مدل EFQM چارچوبی روشمند برای ارزیابی عملکرد سازمانها در دو حوزه توانمندسازی و نتایج حاصل از آن میباشد. این مدل با تأکید بر ارزشهای بنیادین تعالی، لازمه موفقیت سازمانها را طراحی رویکردهای مناسب و پایدار مبتنی بر این ارزشها میداند.
  پیاده‌سازی مدل EFQM نیازمند آموزش و اصلاح بنیادی تمامی بخشهای سازمان میباشد. پس از برگزاری آموزش، نظام خودارزیابی در سازمانها مستقر میشود. بمنظور استقرار نظام خود ارزیابی، معمولاً از روشهای پرسشنامه، پروفورما، کارگاهی و یا ترکیبی بر اساس شرایط ســازمان و خطــوط راهنـمای EFQM (شامل تعیین و تشکیل تیم های ارزیابی، تعیین و طراحی متدولوژی مورد نیاز برای انجام خودارزیابی، برنامه‌ریزی و خود ارزیابی، تهیه گزارش مورد نیاز در قالب تعیین شده بر اساس متدولوژی) استفاده میشود. در ادامه، پروژه‌های بهبود و Master Plan بهبود تهیه میگردد و مسیر سرآمدی سازمان، ترسیم میشود. تدوین اظهار نامه، آخرین گامیست که برای حضور در جایزه ملی INQA و یا دریافت نشانEFQM از بنیاد کیفیت اروپا لازمست.

  ✅ جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه امور مهاجرتی شماره خود را ثبت نمایید:

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  سیم کارت گرجستان

  اقامتی خوبه که محدودیت کشور نداشته باشه!

  اخذ کارت اقامت اروپایی تنها با گردش حساب و سند ملکی در ایران