راهنمای اخذ استاندارد ایزو مباحث مسئولیت پذیری اجتماعی

مهاجریست

گواهینامه SA8000 اثبات می کند که سیستم پاسخگویی اجتماعی شما با شیوه یک استاندارد طراحی شده بر مبنای بهترین نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفته و با آن منطبق شناخته شده است. این گواهینامه صادر شده توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه به مشتریان شما این اطمینان را می دهد که شما فرآیندهای درون سازمانی لازم را جهت تضمین حقوق ابتدایی انسانها را در مورد کارمندان خود مستقر نموده اید.

استاندارد SA8000 استانداردی جامع، جهانی و قابل تایید می باشد که جهت ممیزی و صدور گواهینامه انطباق با الزامات پاسخگویی جامع طراحی شده است. این استاندارد چه برای سازمانهای کوچک و چه برای سازمانهای بزرگ کار برد داشته و میزان مسؤولیت پذیری سازمان را به مشتریان و سایر سهامداران نشان می دهد. این باور که حقوق ابتدایی انسانها در تمامی محیطهای کاری باید رعایت شود و مدیران سازمانها نیز باید پذیرای پاسخگویی باشند در بطن این استاندارد قرار گرفته است.موسسات مالی و بانکها نیز چون با خیل عظیم مشتریان در تماس می باشند می توانند این ایزو را پیاده سازی نمایند .

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای