راهنمای اخذ استاندارد ایزو اصول و قوانین در ساخت ابنیه

مهاجریست

ایزو ۲۸۴۸ اصول و قوانین در ساخت ابنیه

این استاندارد، اهداف هماهنگی مقیاسی را بیان کرده و قوانین کلی مورد کاربرد در تعیین ابعاد ساختمان، جایگزاری و اندازه اجزای سازنده، تجهیزات و اتصالات را مشخص می کند. هماهنگی مقیاسی در طراحی انواع ساختمان، طراحی و تولید تجهیزات مختلف و ساختمان سازی کاربرد دارد.هدف اصلی کمک به اصولی سازی و صنعتی کردن حوزه ساختمان سازی و صنایع وابسته است، این گونه اجزای ساختمانی با اندازه هایاستاندارد تهیه شده و بطور مناسب در محل نصب و برقرار می شوند، و بنابراین صرفه اقتصادی ساختمان بهبود می یابد.

همچنین اهداف دیگر  ایزو ۲۸۴۸ به شرح زیر است:

۱) تسهیل همکاری بین طراحان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و پیمانکاران ساختمانی.
۲) استفاده از اجزای ساختمانی استاندارد در در ساخت انواع بنا.
۳) در مرحله طراحی، آماده سازی نقشه های ساختمانی و تعیین سایز و مکان هر یک از اجزای ساختمان و ارتباط آن با اجزای دیگر و بطور کل با خود ساختمان را تسهیل می کند.
۴) بهبود اندازه استاندارد اجزای ساختمان.
۵) قابلیت تعویض و جایگزینی اجزا دارای هر نوع مواد، شکل یا روش های تولید.
۶) آسان سازی روند ساخت با اصولی سازی نصب و جایگزاری اجزای ساختمان.
۷) اطمینان از هماهنگی ابعادی بین اجزای نصب شده (تجهیزات، مخزن ها و وسایل دیگر) با سایر قسمت های ساختمان.

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای