راهنمای اخذ استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست

مهاجریست

    محیط زیست میراث گذشتگان برای ما نیست امانت آیندگان نزد ماست .

رسالت ما همکاری با سازمانها برای رسیدن به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست برای نسل های آینده است.

استاندارد مدیریت محیط زیست چیست  ؟
استاندارد های مدیریتزیست محیطی روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی و قانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کند که طی آن سازمان کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید بطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیت های سازمان لحاظ شود. معروف ترین استاندارد مدیریت زیست محیطی استانداردISO14001 می باشد که بوسیله کمیته ۲۰۷ سازمان جهانی استاندارد ISO تدوین شده .

مزایای استاندارد های  مدیریت محیط زیست  ( ISO 14001 ) :

پیاده کردن استاندارد مدیریت زیست محیطی و اخذ گواهینامه ISO14001 برای سازمانها مزایایی به شرح ذیل دارد :

 1. ساماندهی محیط کار وجلوگیری از آلودگی آن
 2. ایجاد ارتباط بهتر با نهاد های قانونی و رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
 3. کاهش هزینه ها به علت مدیریت منابع
 4. پیشگیری از آلودگی محیط زیست در سراسر چرخه حیات محصول
 5. حفظ منابع طبیعی
 6. ایمنی و بهداشت
 7. مدیریت پسماندها
 8. کاهش مصرف منابع
 9. بازیافت
 10. توسعه پایدار
 11. اثبات تعهد سازمان به مسئولیت اجتماعی

یکی از مهمترین امور در طرح ریزی سیستم مدیریت زیست محیطی ارزیابی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی و پس از آن روش کنترل ریسکهای مربوط به آن و یا روشهای کنترل عملیات می باشد روش های مختلفی برای ارزیابی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی وجود دارد که در دوره های آموزشی تخصصی توسط تیم قدرتمند آکادمی آموزش ایزومسترارائه می شود.

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای