گردشگری

آموزش مجازی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)

قیمت اصلی 699,000 تومان بود.قیمت فعلی 499,000 تومان است.

آموزش مجازی مدیر اماکن تفریحی گردشگری

قیمت اصلی 598,000 تومان بود.قیمت فعلی 569,000 تومان است.

آموزش مجازی مدیریت تشریفات پذیرایی

قیمت اصلی 595,000 تومان بود.قیمت فعلی 499,000 تومان است.

آموزش مجازی مدیریت جهانگردی

قیمت اصلی 598,000 تومان بود.قیمت فعلی 549,000 تومان است.