مشاوره رایگان مهاجرتی! جهت ارتباط با مشاورین ارشد مجموعه مهاجریست فرم درخواست مشاوره رایگان را پر کنید.

همانند تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، لهستان دارای فرم های مختلفی از مالیات میباشد. مالیات غیرمستقیم و مالیات بر فروش سهم بزرگی از درآمد دولت در لهستان میباشد. دانشجویان خارجی نیاز به آگاهی از سیستم های مالیاتی نیستند چرا که این گونه مالیاتها توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد. هرکسی که در جمهوری لهستان بصورت قانونی کار میکند میبایستی مالیات بر ...

بطور حتم مکانهای زیادی هستند که شما میتوانید موقعیت های خالی کاری را پیدا کنید . شما میتوانید از روزنامه های محلی روزانه و یا مجلات هفتگی کاریابی کمک بگیرید . روزهای دوشنبه شما میتوانید مجله GW را چک کنید و یا به آدرس زیر مراجعه نمایید. همچنین روزنامه های Polska The Times   و Rzeczpospolita دارای ستون کاریابی میباشد ...

کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی میتوانند با ثبت شرکت در لهستان علاوه بر گسترش فعالیت های تجاری در کشور مزبور اقامت کشور مورد نظر را برای خود و خانواده خود دریافت کنند . لهستان  از اعضاى دائم اتحادیه اروپا و عضو حوضه کشورهاى شنگن مى باشد کشور فوق از سال ٢٠٠۴ عضواتحادیه اروپا و از دسامبر ٢٠٠٧ وارد ...

در لهستان سیستم آموزشی میتواند بصورت خصوصی یا عمومی باشد. دانشگاههای دولتی به دانشگاه هایی اتلاق میشود که بصورت کامل از نظر مالی توسط دولت حمایت میشود و دانشگاه های خصوصی توسط سیستم مالی مستقل اداره میشوند .دانشگاه ها همیشه بصورت مدارس عمومی هستند مثلا دانشگاه های پزشکی . عمومی یا خصوصی بودن دانشگاه در نحوه اخذ بورسیه تاثیر دارد ...

هر انسانی توقع دارد از زندگی شرافتمندانه و با آسایش و رفاه  توام با کرامت انسانی باشدبه طوری که هیچ دغدغه ای راجع به خوشبختی و آینده فرزندان خویش نداشته باشد، لاجرم در جستجوی کشوری با معیارهای مورد نظر خود خواهد بود تا به آنجا مهاجرت نماید.ما در اینجا جمهوری لهستان را در قلب اتحادیه اروپا به شما پیشنهاد می ...