დანერგვა ელექტრონული სწავლების და ელექტრონული ბიზნესის და მენეჯმენტის კურსები

1396 მზა სტუდიაში Tdsa პროფესიული ვებ დიზაინი