დანერგვა ვირტუალური სასწავლო კურსების და ელექტრონული კომპიუტერი და ინტერნეტი და IT

1396 მზა სტუდიაში Tdsa პროფესიული ვებ დიზაინი