დანერგვა ვირტუალური სასწავლო კურსების და e-სოფლის მეურნეობისა და მეცხოველეობის

1396 მზა სტუდიაში Tdsa პროფესიული ვებ დიზაინი