დანერგვა საგანმანათლებლო სისტემების და კვალიფიკაციის

1396 მზა სტუდიაში Tdsa პროფესიული ვებ დიზაინი