შესავალი და ისტორია წარმატებული მენეჯერი.

1396 მზა სტუდიაში Tdsa პროფესიული ვებ დიზაინი