თარიღი და ადგილი, სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია მთელს მსოფლიოში

1396 მზა სტუდიაში Tdsa პროფესიული ვებ დიზაინი